Szkoła podstawowa Gimnazjum Kontakt
 
 
Aktualności
Historia szkoły
Kadra
Organizacja roku
Samorząd uczniowski
Uczniowie        
Plan lekcji
Dokumenty/Publikacje
Dla rodziców
Galeria
Nasze miasto
Linki

  Licznik odwiedzin:

 

Poznaj patrona szkoły

więcej informacji...

Zobacz strony

MEN
Lubelskie Kuratorium Oświaty
OKE Kraków
WODN Lublin
CKE

www.eduseek.pl
gimnazjum.pl

Popieramy akcje

 

 

Szukaj w Google

 www

Inne

 
 

Reklama

 

 

Archiwum aktualności 2008/2009

 
 

 r.

 
 

 

Zakończenie roku szkolnego 2008/2009 

    19 czerwca 2009 roku zakończył się rok szkolny i rozpoczęły WAKACJE! O godzinie 9.30 odświętnie ubrani uczniowie gimnazjum zgromadzili się na Sali gimnastycznej, aby uroczyście pożegnać się ze szkołą. Najpierw wystąpiła Pani dyrektor Cecylia Król. Powitała wszystkich zebranych i przedstawiła wyniki klasyfikacji. Potem nastąpiła - niezwykle wyczekiwana przez uczniów klas trzecich - uroczystość pożegnania absolwentów gimnazjum. Ci, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce i zachowaniu, odebrali świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe z rąk Pani dyrektor Cecylii Król. Wręczono także Listy Gratulacyjne i podziękowania rodzicom. Wszystkim uczniom, którzy aktywnie włączali się w życie szkoły – czy to przez pracę w Samorządzie Uczniowskim, przez liczne osiągnięcia sportowe, czy też przez śpiew w zespole wokalnym – rozdano nagrody książkowe. Następnie wychowawcy klas III: Pani Anna Ziemińska i Pani Agnieszka Fedorowicz wręczyły pozostałe świadectwa swoim wychowankom.
     Absolwenci złożyli podziękowania wszystkim tym, którzy towarzyszyli im podczas trzyletniej nauki w gimnazjum, a sami odebrali mądre wskazówki i życzenia na kolejny etap swojej edukacji. Były kwiaty, przemówienia przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, pamiątkowe fotografie, były też łzy wzruszenia. Ostatni raz na szkolnej scenie pięknie zaśpiewały uczennice klas trzecich.
Kolejnym punktem uroczystości było ślubowanie absolwentów, podczas którego uczniowie zobowiązali się z wcielać w życie ideały i wartości, które posiada nasza Patronka Królowa Jadwiga oraz godnie reprezentować szkołę w środowisku.
     Miłym punktem programu było przedstawienie przygotowane przez absolwentów gimnazjum. Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie klas I i II wraz z wychowawcami udali się do klas, gdzie otrzymali świadectwa.
     I tak oto rozstaliśmy się ze szkołą…, ale tylko na dwa miesiące!

Izabela Rosińska

galeria...

 

 
   
 

 

1. rocznica nadania szkole imienia Królowej Jadwigi

    8 czerwca 2009r. obchodziliśmy 1. rocznicę nadania naszej szkole imienia Królowej Jadwigi. Nie jest to data przypadkowa, bowiem w tym dniu w 1997 roku papież Jan Paweł II podczas Mszy Św. w Krakowie na Błoniach ogłosił Królową Jadwigę świętą.
    Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele parafialnym w Bełżycach. Ks. Prałat Czesław Przech przewodniczył modlitwie oraz wygłosił homilię, w czasie której podkreślał świętość Królowej Jadwigi oraz zachęcał dzieci i młodzież do naśladowania Patronki. Uczniowie naszej szkoły czynnie włączyli się w oprawę liturgii Mszy Świętej. W darach ołtarza złożyliśmy ornat z symbolami patriotycznymi, a umieszczone na nim lilie andegaweńskie nawiązują do rodu naszej Patronki. Po zakończeniu Mszy Św. uczestnicy uroczystości, prowadzeni przez poczet sztandarowy, przeszli złożyć kwiaty przy Zdroju Jagiełły, znajdującym się w pobliżu kościoła. Następnie wszyscy udali się do szkoły na dalszą część uroczystości.
    Goście zostali zaproszeni na salę gimnastyczną. Dyrektor szkoły Pani Cecylia Król powitała zebranych. Swoją obecnością zaszczyciły nas władze miasta, dyrektorzy jednostek oświatowych, współpracujący z naszą szkołą dyrektorzy szkół gminnych, nauczyciele z Rodziny Szkół Św. Jadwigi oraz rodzice. Pani dyrektor w swoim wystąpieniu przybliżyła niezwykłą postać Królowej Jadwigi. Szczególną uwagę zwróciła na piękno duchowe i bogactwo cnót patronki oraz ich znaczenie dla młodego pokolenia.
    W kolejnym punkcie głos zabrali uczniowie prowadzący uroczystość: Anna Woźniak i Dawid Wyrostek. Przypomnieli, że przygotowując się do uczczenia pierwszej rocznicy nadania szkole imienia, nasi uczniowie wzięli udział w następujących konkursach:
• „Królowa Jadwiga - patronka mojej szkoły” – ogólnopolski konkurs na prezentację multimedialną, w którym zajęliśmy I miejsce (opiekun konkursu: pani Izabela Rosińska),
• „Królowa Jadwiga w legendzie” – konkurs czytania legend (opiekun konkursu: Pani Marzena Kruczyńska),
• „Ilustracja Legendy o Królowej Jadwidze” – ogólnopolski konkurs plastyczny (opiekun konkursu: Pani Joanna Bartoszcze – Wójcik),
• „Życie patronki szkoły” – konkurs historyczny (opiekun konkursu: Pani Marzena Wojnicka).
    Następnie nauczyciele, którzy przygotowywali uczniów do konkursów, dokonali ich podsumowania i wraz z Dyrektor Cecylią Król i wicedyrektor Danutą Żółtowską wręczyli nagrody.
    W dalszej części uroczystości głos zabrali goście: Burmistrz Bełżyc Pan Ryszard Góra oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Zbigniew Król.
    Podsumowaniem pierwszej części uroczystości było wbicie pamiątkowego gwoździa przez Dyrektora Centrum Kultury Fizycznej i Sportu Pana Tomasza Zielonkę, byłego nauczyciela naszej szkoły, który przyczynił się do wielu osiągnięć sportowych naszych uczniów.
    Kolejnym punktem była część artystyczna, przygotowana pod kierunkiem Pani Jolanty Wojtowicz i Pani Małgorzaty Goleman. Uczniowie, w strojach z epoki naszej Patronki, przedstawili inscenizację legendy „Stópka Królowej Jadwigi”. Podsumowaniem części artystycznej był występ zespołu wokalnego prowadzonego przez Panią Beatę Żywicką.
    Na zakończenie uroczystości goście obejrzeli okolicznościową wystawę związaną z 10-leciem Gimnazjum nr 2 oraz ekspozycję prac plastycznych nadesłanych na konkurs poświęcony naszej Patronce, a następnie wpisali się do pamiątkowej Kroniki Szkoły. Zwieńczeniem święta szkoły był uroczysty obiad.

galeria...

 

 
   
 

Konkurs Plastyczny "Niemiecko - Polskie zwyczaje wielkanocne" .

    Uczniowie klasy IIa i IIIa wzięli udział w Konkursie Plastycznym „Niemiecko – polskie zwyczaje wielkanocne”, organizowanym przez Konsulat Honorowy Republiki Federalnej Niemiec. Nauczycielem odpowiedzialnym za przygotowanie prac plastycznych była Pani mgr Magdalena Wójtowicz, nauczyciel języka niemieckiego.
Uczniowie włożyli dużo trudu i wysiłku w przygotowaniu swoich prac. Prace wykonane były m. in. techniką decoupage, wyklejane plasteliną. Były również plakaty, stroiki oraz makiety.
Spośród ponad 50 nadesłanych prac jury wyróżniło 8 z nich. Wśród nagrodzonych znalazły się 2 uczennice z naszej szkoły, Bernadetta Czubacka z klasy IIIa, której praca zajęła III miejsce oraz Ewelina Żydek (klasa IIIa) – praca wyróżniona w kategorii szkół gimnazjalnych.

galeria...

 

 
   
 

     

 Wykaz podręczników na rok szkolny 2009/2010.

Gimnazjum:

       KLASA I             KLASA II           KLASA III

Szkoła Podstawowa:

        KLASA I            KLASA II           KLASA III

       KLASA IV            KLASA V           KLASA VI

 

 

 
   
 

        „Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła …”.

     Cytowany utwór Cz. Niemena stał się motywem przewodnim apelu pt. „Stop przemocy” w naszej szkole”, który odbył się w dniu 11 maja 2009r. Klub Młodego Pedagoga pod kierunkiem pani pedagog mgr Jolanty Harasim-Król przygotował program artystyczny o charakterze
profilaktycznym. Z zaprezentowanych scenek można było dowiedzieć się cennych informacji o pojęciu agresji, jej rodzajach, przejawach oraz sposobach radzenie sobie z wzbierającą złością. Mamy nadzieję, że wszyscy uczniowie naszej szkoły, podobnie jak my, nabrali przekonania, że „Nadszedł już czas – najwyższy czas, nienawiść zniszczyć w sobie”.

Olga Żuchnik i Jagoda Pietras - Klub Młodego Pedagoga

galeria...

 

 
   
 

 

        Egzamin Gimnazjalny 2009r.


   To już po raz ósmy uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi przystąpili do najważniejszego na trzecim etapie nauczania EGZAMINU, jakim jest Egzamin Gimnazjalny.
   W tym roku gimnazjaliści przystąpili do trzyczęściowego egzaminu:
- części humanistycznej w dniu 22 kwietnia,
- części matematyczno – przyrodniczej w dniu 23 kwietnia,
- części egzaminu z języka obcego nowożytnego – języka angielskiego lub języka niemieckiego w dniu 24 kwietnia.
   Egzamin z języka obcego odbył się po raz pierwszy na tym etapie edukacyjnym. Jednak przez najbliższe trzy lata jego wyniki nie będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół ponad gimnazjalnych.
   W naszym gimnazjum do egzaminu przystąpiło 59 uczniów.

galeria...

 

 
   
 


   Ojcze w Twoje ręce powierzam ducha mojego.
                                                                
/Łk 23, 46/


   Z okazji Świąt Wielkanocnych uczniowie gimnazjum, pod kierunkiem Pani katechetki Izabeli Rosińskiej przygotowali pantomimę pt. „Ręce”.
   Dlaczego właśnie ręce? Ręce Boga to antropomorficzny sposób mówienia o Bogu, obecny na kartach Biblii. Ręce Boga to ręce Ojca Stworzyciela, darzącego życiem. To ręce Boga, czułego, bliskiego, pieszczotliwie dotykającego człowieka. Ręce Boga są mocne i zwycięskie, wierne i opiekuńcze. To ręce hojne, pełne dobrych darów. Jezus powiedział: "Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca" /J 14, 9/. Opisy ewangeliczne pozwalają nam kontemplować ręce Jezusa, a przez Niego - ręce Ojca. Ręce Jezusa ratują tonącego Piotra. Przywracają wzrok niewidomym. Oczyszczają trędowatych. Są to dobroczynne ręce niosące zdrowie i miłość dla mężczyzn i kobiet. Ręce Jezusa są łagodne dla słabych, przyjazne szczególnie dla dzieci. Przygarniają z miłością i błogosławią. Ręce Jezusa są zranione. Oglądali je apostołowie po zmartwychwstaniu Pana, a ze szczególną uwagą Tomasz.
   My również, po obejrzeniu tego przedstawienia zostaliśmy zachęceni do refleksji nad darem, jaki otrzymaliśmy od Boga oraz nad tym, jak ten dar wykorzystujemy: „Decyzja - jest w twoich rękach!”

galeria...

 

 
   
 

 

„Musicie od siebie wymagać, chociażby inni od was nie wymagali”.
                                                                 Jan Paweł II

         

PAMIĘTAMY!

   2 kwietnia 2005 r. świat pogrążył się w żałobie. Zmarł Wielki Polak - Jan Paweł II. To wydarzenie wywołało ogromny smutek i ból. W sercach Polaków śmierć Jana Pawła II wywołała niespotykane poczucie jedności, skupienia oraz modlitwy. Wszystko za sprawą jednego człowieka, którego życie i nauczanie nabrało szczególnego wymiaru.
Każdy z pewnością pamięta Jana Pawła II – jego postać, głos, uśmiech, ale chyba przede wszystkim słowa, które kierował do ludzi na całym świecie. Było w nich coś co w szczególny sposób zaskakiwało, dotykało, poruszało i wskazywało życiową drogę. Papież – Polak, wielki autorytet o niezwykle silnej osobowości niewątpliwie zmienił pojedynczych ludzi, narody. Jan Paweł II cieszył się pamięcią i szacunkiem, nawet tych, którzy nie popierali jego przekonań. Jego słowa poruszały serca i umysły wielu ludzi, a płynąca z nich nauka niosła słowa nadziei, miłości, współczucia oraz zrozumienia trudnych wyborów człowieka.
Dnia 2 kwietnia uczciliśmy pamięć Wielkiego Polaka Jana Pawła II. W tym dniu przypadła 4. rocznica śmierci papieża. Uczniowie naszego gimnazjum, pod kierunkiem pani Izabeli Rosińskiej, przygotowali montaż słowno – muzyczny, połączony z prezentacją multimedialną poświęconą życiu i nauczaniu Jana Pawła II. Nie zabrakło również ulubionej pieśni papieża pt. „Barka” oraz modlitwy o Jego rychłą beatyfikację i o to, by Jego nauczanie - konsekwentnie realizowane - przyniosło obfity owoc wiary i miłości. Dekorację przygotowała Pani Joanna Bartoszcze-Wójcik.

galeria...

 

 
   
 

25 marzec 2009r. Obchody Narodowego Dnia Życia

   24 marca obchodziliśmy w Polsce Narodowy Dzień Życia. Świętowanie tej uroczystości przypadło w naszej szkole dzień później tj. 25 marca (ze względu na dni wolne na rekolekcje wielkopostne).
Narodowy Dzień Życia to święto, które zostało uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2004 roku. Celem tego święta jest wzbudzenie narodowej refleksji nad odpowiedzialnością za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych.
W latach ubiegłych obchody odbywały się pod hasłami: „Dom pełen skarbów”, „Być ojcem- rola życia”, „Razem na zawsze” i „Jestem mamą – to moja kariera”. W roku 2009 obchody Narodowego Dnia Życia poświęcono tematyce związanej z rodziną. Przyświecało im hasło „Stawiam na rodzinę!”.
Celem tegorocznej kampanii jest afirmacja wartości rodzinnych, promocja dobrych wzorców i budowanie pozytywnego klimatu wokół rodziny. Nasza szklona społeczność włączyła się aktywnie w obchody tego święta. Uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej połączyli swe siły i pod przewodnictwem Pani Izabeli Rosińskiej przygotowali część artystyczną. Złożyły się na nią: prezentacja multimedialna poświęcona rodzinie, występ szkolnej grupy tanecznej Re –play oraz program słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów. Dekorację przygotowały dziewczęta ze Szkolnego Klubu Młodego Pedagoga pod kierunkiem Pani Jolanty Harasim – Król.
Włączenie się w obchody Narodowego Dnia Życia było dla nas nowym budującym doświadczeniem i na stałe wpisze się ono do kalendarza uroczystości szkolnych.


                                               Uczennice Gimnazjum im. Królowej Jadwigi:
                                                                      Anna Czerwiec
                                                                      Aleksandra Dobrowolska

galeria...

 

 
   
 

Królowa Jadwiga – patronka mojej szkoły

   Rodzina szkół noszących imię Świętej Królowej Jadwigi ogłosiła ogólnopolski konkurs na prezentację multimedialną pt. „Królowa Jadwiga – patronka mojej szkoły”. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie. Celem konkursu było szerzenie wśród dzieci postaw moralnych Patronki, jak również pogłębianie wiedzy z zakresu technologii informatycznej.
Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Nasza szkoła także wysłała swoje prace. Było nam bardzo miło, gdy pojawiły się wyniki! Prezentacja z naszej szkoły zajęła I miejsce!!! Przygotowały ją uczennice: Jagoda Pietras, Olga Żuchnik, Karolina Pyda, pod kierunkiem pani mgr Izabeli Rosińskiej. GRATULUJEMY!!! I choć zaledwie od roku nosimy imię Królowej Jadwigi, to będziemy starać się wcielać w życie ideały i wartości, którymi kierowała się w życiu nasza Patronka.

Zobacz prezentację...

 

 
   
 

14  luty 2009r. Walentynki

   Wspomnienie Św. Walentego obchodzimy 14 lutego. Co prawda u nas były wtedy ferie zimowe, ale po powrocie do szkoły przez pierwszy tydzień działała u nas Poczta Walentynkowa. Kartki - bo tych było najwięcej - zostały rozdane w czwartek i piątek.
Św. Walenty, patron zakochanych, był chrześcijańskim kapłanem, który, za czasów cesarza rzymskiego Klaudiusza II udzielał potajemnie ślubów. Robił to wbrew cesarskiemu edyktowi, zabraniającemu udzielania małżeństw (imperium potrzebowało młodych mężczyzn do wojska). Został zamordowany w 270 roku.
Dzień św. Walentego obchodzony jest jako święto zakochanych od XIV wieku. Zwyczaj łączenia tego święta z dniem zakochanych narodził się na Wyspach Brytyjskich. Stamtąd, wraz z osadnikami, trafił do Ameryki, gdzie stał się szczególnie popularny.
Relikwie św. Walentego przechowywane są w kilku kościołach na świecie, m.in. w Lublinie w pobernardyńskim kościele p.w. Nawrócenia św. Pawła. Św. Walenty ma w lubelskiej świątyni swój ołtarz zlokalizowany w bocznej nawie, ozdobiony obrazem, na którym święty uzdrawia chorych na padaczkę. Czaszka i kilka innych kości świętego złożone są w oszklonym relikwiarzu w ołtarzu.
W przeszłości najsłynniejszym walentynkowym upominkiem było jabłko pokryte różowym lukrem, ułożone w hebanowej szkatułce wysadzanej perłami - takie król brytyjski Henryk VIII podarował Annie Boleyn.
Tradycja Dnia Zakochanych była tak powszechna, że znalazła wyraz u Szekspira w "Hamlecie". "Dzień dobry, dziś święty Walenty, dopiero co świtać poczyna, młodzieniec snem leży ujęty, a hoża doń puka dziewczyna" - śpiewa o tym dniu Ofelia.
Zwyczaj wysyłania kartek-walentynek sięga 1848 roku, gdy panna Esther Howland z Worcester w stanie Massachusetts założyła firmę produkującą specjalne kartki na dzień św. Walentego. Niezależnie od tego, czy wysyła się je dla żartu, czy daje upust swoim prawdziwym, skrywanym uczuciom - nadawca musi pozostać anonimowy.

 

 
   
 

19  grudzień 2008r. Jasełka

   W piątek, 19 grudnia odbyły się w naszej szkole Jasełka. Przy wspólnym zaangażowaniu uczniów, nauczycieli i rodziców, społeczność szkolna została wprowadzona w świąteczny nastrój. Tegoroczne Jasełka przypomniały nam nie tylko historię narodzin Jezusa, ale odwoływały się do życia w naszej szkole. Okazuje się, że w naszym gimnazjum, to właśnie Aniołowie pomagają rozwiązywać różne problemy – sercowe też !!! (zobacz zdjęcia)
  Przedstawienie przygotowali uczniowie klas: IV, Vb, VI szkoły podstawowej i IIa gimnazjum, pod kierunkiem Pani Doroty Dudek i Pani Izabeli Rosińskiej. Inscenizację uświetnił występ szkolnego chóru, który pod opieką Pani Beaty Żywickiej, wykonał kilka najbardziej znanych kolęd. Dekorację do przedstawienia wykonała Pani Joanna Bartoszcze – Wójcik wraz z uczniami. Stroje, przygotowali uczniowie oraz ich rodzice. Jasełka, zakończyło przemówienie Pani Dyrektor Cecylii Król, która złożyła wszystkim najserdeczniejsze życzenia świąteczno - noworoczne.

                galeria...

 

 
   
 

Wigilie klasowe

Zatrzymajcie się na chwilę w gonitwie codziennych spraw
Uciszcie Wasze myśli,
Jeśli uda wam się wsłuchać w ciszę swej duszy,
To na pewno usłyszycie pukanie do drzwi.
To Bóg przynosi Wam swego Syna, abyście go przyjęli
Zapalcie świece, usiądźcie przy wigilijnym stole
Kolędujcie razem z nami
I świętujcie, i świętujcie...

   Jak co roku, na kilka dni przed Świętami Bożego Narodzenia, spotykamy się z wychowawcami w gronie kolegów i koleżanek na Wigilii klasowej. W podniosłym i uroczystym nastroju, ze wzruszeniem, przeżywamy ten piękny, święty czas przy opłatku i kolędzie. Tak jak w domu, składamy sobie życzenia, przebaczamy przewinienia, uśmiechamy się do siebie…


                                               
                galeria...

 

 
 

 

 
 

5  grudzień 2008r. Spotkanie ze Świętym Mikołajem

   W dniu 5 grudnia do Zespołu Szkół nr 2 zawitał… Święty Mikołaj. Nie rubaszny krasnal z białą brodą przebrany w czerwone szaty, ale prawdziwy Święty Mikołaj - biskup! Towarzyszyły mu dwa aniołki.
  Święty Mikołaj został przyjęty z ogromną radością. Czekały na niego dzieci, młodzież, a także grono pedagogiczne. Święty, obdarował uczniów i nauczycieli słodyczami i prezentami. A ponieważ wszyscy byli grzeczni - nikt nie dostał rózgi. Uczniowie, w zamian za prezenty recytowali wierszyki i śpiewali piosenki.
   Następnie, ten zapracowany Święty, udał się do miejscowego szpitala. Odwiedził Oddział Dziecięcy, gdzie wręczył chorym dzieciom maskotki. Na świetlicy zostawił mnóstwo zabawek, by mogły z nich korzystać inne chore dzieci. Wychodząc ze szpitala spotykał dorosłych pacjentów. Wszyscy radośnie uśmiechali się do niego. Święty Mikołaj nie pozostał obojętny. Ich także obdarował słodyczami.
   Spotkanie ze Świętym Mikołajem, zarówno w szkole jak i w szpitalu, zorganizował Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 2. Przez udział w tej akcji, uczniowie uświadomili sobie jak ogromną radość daje obdarowywanie innych. I oby takie postawy - bezinteresownej miłości bliźniego- towarzyszyły nam przez cały rok!


                                                Izabela Rosińska

                galeria...

 

 
 

 

 
 

27  listopad 2008r. Ślubowanie klas pierwszych

   27 listopada 2008 roku na długo pozostanie w pamięci uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach. Tego właśnie dnia nowi uczniowie naszej społeczności szkolnej złożyli uroczyste ślubowanie, następnie przedstawili krótką część artystyczną. Po części oficjalnej wszyscy udali się na skromny poczęstunek oraz bawili się na zorganizowanej dyskotece.

                galeria...

 

 
 

 

 
 

21  listopad 2008r. Dzień Życzliwości

Spoglądając w kalendarz, na pierwszy rzut oka wydaje się, że 21 listopada to zwyczajny dzień. Lecz właśnie 21 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Pomysł Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień narodził się w Stanach Zjednoczonych już w 1973 roku pod nazwą World Hello Day.
W Zespole Szkół nr 2, w tym dniu, również obchodziliśmy Dzień Życzliwości. Ściany szkolnych korytarzy zostały przyozdobione kolorowymi plakatami, które zachęcały, by być życzliwym dla innych. Uczniowie, ubrani na zielono, rozdawali każdemu serdeczne uśmiechy oraz starali się być mili i weseli. Nauczyciele tego dnia nie odpytywali uczniów. Na szkolnym korytarzu pojawiło się Drzewko Życzliwości, na którym można było umieścić pozdrowienia i życzenia dla przyjaciół i znajomych. W klasach ogłoszono konkurs na „Najżyczliwszego Ucznia”, zaś nauczyciele wybierali „Najżyczliwszą klasę”.
Obchody tego dnia uświetnił uroczysty apel, na którym nagrodzono „Najżyczliwszych uczniów” oraz „Najżyczliwsze klasy”. Pokazano także prezentację multimedialną na temat życzliwości. Miłym podsumowaniem apelu był występ szkolnego zespołu tanecznego "Replay". Przygotowaniem „Dnia Życzliwości” zajął się Samorząd Uczniowski, którego opiekunem jest pani mgr Izabela Rosińska oraz Klub Młodego Pedagoga, prowadzony przez panią mgr Jolantę Harasim-Król.
 

Tytuł „Najżyczliwszego Ucznia” w szkole podstawowej otrzymali:
„0” – Karolina Moryc
kl. I – Anna Korębska
kl. II – Małgorzata Szmit
kl. III – Damian Baliński
kl. IV –Weronika Kopa
kl. V a – Agata Piłat
kl. V b – Edyta Adamczyk
kl. VI – Jagoda Pietras
Tytuł „Najżyczliwszej klasy” zdobyła kl. V a. Gratulujemy!!!


Najżyczliwsi Uczniowie” w gimnazjum:
kl. I a – Arkadiusz Dybalski
kl. I b – Krystian Bogusz
kl. I c – Katarzyna Wójtowicz
kl. II a – Anna Sztuka
kl. II b – Dawid Wyrostek
kl. III a – Bernadetta Czubacka
kl. III b - Milena Pietras
Tytuł „Najżyczliwszej klasy” zdobyła kl. II a. Gratulujemy!!!

Tak naprawdę każdy dzień powinien być pełen życzliwości, uśmiechu i wzajemnej sympatii, a nie tylko jeden kalendarzowy. Uprzejmość jest zawsze na miejscu. Pamiętajmy, że „życzliwe spojrzenie i uśmiech więcej nieraz znaczą, niż udany dialog”. I oby tak było!

Maryla Michalak i Jolanta Wojtaszko
Uczennice Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi
w Bełżycach
 

                galeria...

 

 
 

 

 
 

15 listopad 2008r. Mała filharmonia

    W dniu 17 listopada odwiedziła naszą szkołę i przedstawiła godzinny program grupa muzyków.   

           galeria...

 

 
 

 

 
 

11  listopad 2008r. Święto Niepodległości

    Niepodległa Polska odrodziła się w listopadzie 1918 roku w ciągu zaledwie trzech tygodni. To niezwykłe tempo zaskoczyło ówczesnych obserwatorów wydarzeń politycznych w Polsce i Europie.

     Dzień 11 listopada był oficjalnym Świętem Narodowym Polski w latach 1937-1939. Po wojnie dopiero w 1989 roku wrócił do kalendarza oficjalnych świąt państwowych.

      Uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli: p.Małgorzaty Goleman, p.Marzeny Wojnickiej i p.Jacka Tarczyńskiego przygotowali uroczystą akademię upamiętniającą to wydarzenie.

           galeria...

 

 
 

 

 
 

17  październik 2008r. V Biegi Kościuszkowskie

    W dniu 17 października odbyły się V Biegi Kościuszkowskie organizowane przez MUKS "Dwójka" Bełżyce. Po uroczystym rozpoczęciu zawodnicy udali się na miejsce startu i zaczęła się rywalizacja. Po zakończonym biegu na każdego uczestnika czekał ciepły posiłek. Zwycięzcy zostali nagrodzeni.

    Anna Czerwiec i Ewa Sobczyńska, kl. II B

więcej...            galeria...

 

 
 

 

 
 

Jan Paweł II – Wychowawca Młodych

    16 października 2008r. wspominaliśmy 30 rocznicę wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Cała społeczność szkolna zebrała się na wspólnej modlitwie w intencji beatyfikacji Jana Pawła II. Samorząd Uczniowski zorganizował w bibliotece szkolnej wystawę książek i własnoręcznie wykonanych albumów, poświęconych Ojcu Świętemu.

galeria...

Polecamy strony www o Janie Pawle II:

              papiez.polska.pl         www.mateusz.pl     www.apostol.pl              jpii.niedziela.pl          www.kerygma.pl      www.dzielo.pl

 

 
 

 

 
 

14  październik 2008r. Dzień Edukacji Narodowej

    W dniu 16 października w naszej szkole uroczyście uczciliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Część artystyczną poprzedziły wypowiedzi dyrekcji oraz zaproszonych gości. Grono pedagogiczne oraz inni pracownicy szkoły zostali obdarowani symboliczną różą świadczącą o pamięci uczniów.

galeria...

 
 

 

 
 

6 październik 2008r. Szkolny Dzień Uśmiechu

    Pogoda za oknem jesienna, miny ponure, oczy senne – w takich warunkach nie da się uczyć! Dlatego Klub Młodego Pedagoga pod kierunkiem mgr J. Harasim – Król postanowił zorganizować Szkolny Dzień Uśmiechu.

   Każdy uczeń, nauczyciel czy inny pracownik szkoły został     udekorowany w tym dniu symbolicznie uśmiechniętą buźką. A zasady były proste – uśmiechaj się do wszystkich z buźkami, których spotkasz. Aby panował odpowiedni nastrój, na drzwiach sal lekcyjnych powieszone zostały słoneczka i kawały, a o idei Szkolnego Dnia Uśmiechu przypominał duży plakat świecący radosnymi kolorami. Ale jak można być radosnym, gdy nad głową wisi zagrożenie – złe oceny. I na to znaleźliśmy sposób – do naszych szanownych nauczycieli         wystosowaliśmy prośbę w formie zabawnego wierszyka aby oszczędzili nas w tym dniu.

   Szkolny Dzień Uśmiechu okazał się być bardzo dobrym pomysłem. Bawili się wszyscy – Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie.

Przewodnicząca Klubu Młodego Pedagoga: Paulina Gorzycka kl. I C 

Zastępca: Katarzyna Wójtowicz kl. I C

 

 
 

 

 
 

18 wrzesień 2008r. Tour de Pologne

   18 września 2008 r.(czwartek) Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Bełżycach aktywnie kibicowali na trasie 5 etapu Tour de Pologne. Kolumna wyścigowa przejechała pod szkołą ok. godz. 11:05.

więcej...

galeria...

 

 
 

 

 
 

1 wrzesień 2008r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2008/2009

   Wakacje się już skończyły, wracamy do szkoły, aby wypoczęci, pełni zapału i energii, a także bogaci w nowe doświadczenia przystąpić do pracy i nauki w nowym roku szkolnym. Dziś, dnia 1 września 2008 r., dyrekcja, grono pedagogiczne, uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Bełżycach oraz ich rodzice i zaproszeni goście uroczyście rozpoczęli rok szkolny 2008/2009.

galeria...

 

 
     
 

Archiwum aktualności 2007/08

 

 
 
© Zespół Szkół nr 2 w Bełżycach