Szkoła podstawowa Gimnazjum Kontakt
 
 
Aktualności
Historia szkoły
Uroczystość nadania imienia szkole
V rocznica nadania imienia szkole
Kadra
Organizacja roku
Samorząd uczniowski
Uczniowie         
Plan lekcji
Dokumenty/Publikacje
Dla rodziców
Galeria
Nasze miasto
Linki

  Licznik odwiedzin:

 

 

 

 

Poznaj patrona szkoły

więcej informacji...

Zobacz strony

MEN
Lubelskie Kuratorium Oświaty
OKE Kraków
WODN Lublin
CKE

www.eduseek.pl
gimnazjum.pl

Popieramy akcje

 

 

Szukaj w Google

 www

Inne

 
 
 

Aktualności                                                                          

 
 

 r.

 
 

 

  Zakończenie roku szkolnego 2012/2013    

 

 

 

 

 

 

 

               galeria...klasy_3                                                        galeria..._klasy_1_2

 

 
   
 

  

Konferencja stypendystów Urzędu Marszałkowskiego - 24.VI.2013r.    

      artykuł na stronie Urzędu Marszałkowskiego...

galeria...
 

 

na zdjęciu - uczeń klasy Ia - Damian Baliński - stypendysta Urzędu Marszałkowskiego

 

 
   
 

  

Projekt edukacyjny:

The UK in detail    

     24 czerwca 2013r. uczniowie klas IIa: Mateusz Młynarski i Przemysław Orzeł oraz IIb: Adrian Dziaduch, Karol Gad i Kamil Wojtasik przedstawili przygotowaną przez siebie prezentację multimedialną dotyczącą Zjednoczonego Królestwa. Był to ostatni etap realizowanego przez nich projektu edukacyjnego pod tytułem: ‘The UK in detail’. Uczniowie przygotowali informacje dotyczące Zjednoczonego Królestwa i jego poszczególnych części, czyli Wielkiej Brytanii (Anglia, Szkocja i Walia) oraz Irlandii Północnej. Prezentacja odbyła się przed publicznością składającą się z uczniów klas VI szkoły podstawowej oraz klas I-III gimnazjum. Prezentacja przygotowana została w całości w języku angielskim, jednak w trosce o zainteresowanie i komfort publiczności dołączono również polską wersję językową odczytywaną podczas oglądania. Realizacja projektu edukacyjnego jest jednym z trzech warunków koniecznych do spełnienia by ukończyć gimnazjum.

galeria...

 

 
   
 

  

Wojewódzki konkurs literacki „O koronę Świętej Jadwigi”  

     Uczennice naszego Gimnazjum wzięły udział w Wojewódzkim Konkursie Literackim- „O koronę Świętej Jadwigi” zorganizowanym przez Katolicką Szkołę Podstawową im. św. Jadwigi Królowej w Lublinie pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty.
  Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie pracy literackiej na temat „Rozmowy serdeczne z Królową Jadwigą o szczęściu i miłości”. Spośród nadesłanych na konkurs 46 prac ze szkół podstawowych oraz gimnazjów jury nagrodziło te prace, które wyróżniają się bogactwem treści i adekwatnością formy wobec tematyki konkursu. Ich twórcy w sposób kreatywny połączyli w treści prac wiedzę o Św. Królowej Jadwidze i czasach, w których żyła z własną pomysłowością, inwencją i wyobraźnią. Nagrodzone prace odznaczały się również dbałością o poprawność językową i estetykę zapisu.
   10 czerwca w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Lublinie odbył się finał konkursu, na którym wręczono dyplomy oraz nagrody. Prace uczennic z naszej szkoły zostały bardzo wysoko ocenione.
   Pierwsze miejsce oraz koronę Królowej Jadwigi zdobyła uczennica klasy II a Weronika Kopa. Uczennica pisała pracę pod kierunkiem polonistki pani Jolanty Wójtowicz.
   Drugie miejsce zdobyła uczennica klasy I a Małgorzata Greczkowska. Praca powstała pod kierunkiem pani Elizy Stanek.
   Aleksandra Rychlik uczennica klasy I a została wyróżniona. Uczennica pisała pracę pod przewodnictwem pani Elizy Stanek Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym.

galeria...

 

 
   
 

  

Wycieczka do Lublina    

     W dniu 18.06.2013r. uczniowie klas: Ia, Ib i IIa wyjechali na wycieczkę do Lublina z opiekunkami: Ireną Bartuzi, Jolantą Wójtowicz i Elizą Stanek. Uczestnicy wycieczki zwiedzali: kaplicę św. Trójcy na zamku, Katedrę Lubelską z salą akustyczną, skarbcem i podziemiami, Bazylikę O.o. Dominikanów. Zwiedzający mogli podziwiać widoki z wysokości 40 m z Wieży Trynitarskiej, przeszli pod miastem podziemną trasą turystyczną oraz obejrzeli spektakl o wielkim pożarze Lublina. Po spacerze po Starym Mieście uczniowie pojechali do skansenu, gdzie razem z przewodnikiem poznali tradycje i zwyczaje panujące na lubelskiej wsi oraz miasteczku w XIX i na początku XX wieku.
 

 

 
   
 

  

Moi koledzy z innych krajów    

     Uczniowie klas I i II gimnazjum oraz V i Vi szkoły podstawowej pod kierunkiem pani Ireny Bartuzi poznali nowych przyjaciół. Nawiązali kontakty e-mailowe z kolegami z Grecji, Turcji, Rumunii, Włoch i Hiszpanii. Dzięki tym kontaktom uczniowie szlifują język angielski, poznają inne kraje i ich kulturę oraz zawiązują nowe przyjaźnie.
 

Magdalena Rogala

 

 
   
 

  

Jubileusz pięciolecia nadania imienia Królowej Jadwigi Szkole Podstawowej nr 2
i Gimnazjum nr 2 w Bełżycach
   

    11 czerwca 2013 r. w Zespole Szkół nr 2 obchodziliśmy V rocznicę nadania imienia szkołom. Uroczystość przebiegała pod hasłem „Fac quod vides – czyń, co widzisz”. Wielowiekowa tradycja mówi, że słowa te, miał wyrzec do Jadwigi sam Chrystus, wzywając młodą Królową do naśladowania Go na drodze ofiary.
  Obchody V rocznicy nadania imienia szkołom poprzedziła Msza Święta w dniu 9 czerwca. Liturgii przewodniczył ks. Proboszcz Jarosław Orkiszewski. Oprawę Mszy Świętej przygotowali uczniowie poszczególnych klas szkoły podstawowej i gimnazjum, pod kierunkiem Pani katechetki Izabeli Rosińskiej. Podczas liturgii modliliśmy się za wstawiennictwem naszej Patronki w intencji Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, uczniów i ich rodziców, absolwentów oraz pracowników naszej szkoły. Jako dar ołtarza od społeczności szkolnej złożyliśmy stułę ślubną, która będzie służyć małżonkom (a w przyszłości z pewnością i naszym uczniom!) do pełniejszego zjednoczenia z Bogiem.
  Kolejnym punktem świętowania była akademia w szkole. Uroczystości rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru oraz odśpiewania hymnu szkoły. Następnie Pani Dyrektor Cecylia Król powitała przybyłych gości, a wśród nich: Burmistrza Bełżyc Pan Ryszarda Górę, Zastępcę Burmistrza Pana Marcina Olszaka, Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Andrzeja Chemperka, Księdza Proboszcza Jarosława Orpiszewskiego, przedstawicieli Urzędu Miasta: Pana Antoniego Kwiatkowskiego, Pana Jarosława Samorka , a także dyrektorów jednostek i instytucji współpracujących z naszą szkołą: Panią Elżbietę Kaszlikowską, Pana Wiesława Chodunia, Panią Marię Winiarską, Panią Annę Ostasz, Pana Józefa Kasprzaka, Panią Magdalenę Wielską, dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych, zastępcę komendanta Komisariatu Policji Pana Radosława Łukawskiego, Honorowego Obywatela Bełżyc Pana Witolda Marcewicza, sołtysów, emerytowanych nauczycieli i dyrektorów szkoły , rodziców oraz pierwszy Poczet Sztandarowy rodziców - Panie: Halinę Pietras, Marzenę Wojtachnio i Pana Jerzego Gizę.
  Po powitaniu Pani Dyrektor Cecylia Król przypomniała zebranym dokonania i istotne momenty z życia naszej Patronki – Królowej Jadwigi. Mówiła: „ Wiemy, że posiadanie imienia tak wspaniałej postaci to wielka odpowiedzialność, by z godnością je nosić. Dlatego jestem niezwykle dumna z faktu, że wartości jakie wyznawała nasza Patronka, spotkały się z tak wspaniałym przyjęciem uczniów naszej szkoły – ludzi młodych, którzy żyjąc w zupełnie innych czasach i realiach, chcą poprzez swoje zachowanie i postępowanie kontynuować dzieło Królowej Jadwigi”.
Jubileusz pięciolecia nadania imienia stał się okazją, by przybliżyć najważniejsze momenty z życia szkoły. Panie: Jolanta Harasim – Król i Małgorzata Król przygotowały film pt. „Wspomnienie”, dzięki któremu mogliśmy przypomnieć sobie to, czym żyliśmy kiedyś oraz to, z czego jesteśmy dumni dzisiaj.
  W kolejnym punkcie uroczystości nastąpiło wręczenie nagród za osiągnięcia w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. ,,Królowa Jadwiga i jej dokonania’’, którego organizatorem była nasza szkoła, zaś opiekunem i pomysłodawcą była Pani Joanna Bartoszcze – Wójcik. Celem konkursu było upowszechnianie dokonań, ideałów i wartości reprezentowanych przez Królową Jadwigę oraz rozwijanie uzdolnień plastycznych i wiedzy historycznej dzieci i młodzieży. Na konkurs wpłynęło 59 prac plastycznych, które oceniało jury w składzie: przewodnicząca komisji – Pani Joanna Bartoszcze – Wójcik, członkowie Pani Emilia Wiencko – Kozak, Pani Małgorzata Bęczyńska, Pani Małgorzata Goleman. Komisja konkursowa przyznała nagrody, wyróżnienia, dyplomy w dwóch kategoriach wiekowych. Nagrody i dyplomy wręczał Pan Burmistrz Ryszard Góra, Pani Dyrektor Cecylia Król oraz Pani Joanna Bartoszcze – Wójcik.
  Przygotowując się do uczczenia piątej rocznicy nadania szkole imienia, nasi uczniowie wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie Literackim - „O koronę Świętej Jadwigi” zorganizowanym przez Katolicką Szkołę Podstawową im. św. Jadwigi Królowej w Lublinie, pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie pracy literackiej na temat „Rozmowy serdeczne z Królową Jadwigą o szczęściu i miłości”. Jesteśmy dumni, że spośród 46 nadesłanych na konkurs prac, twórczość naszych uczniów została bardzo wysoko oceniona. Pierwsze miejsce oraz koronę Królowej Jadwigi zdobyła uczennica naszego gimnazjum: Weronika Kopa z klasy II a, która pisała pracę pod kierunkiem polonistki Pani Jolanty Wójtowicz. Drugie miejsce zdobyła również nasza gimnazjalistka: Małgorzata Graczkowska, uczennica klasy I a, która tworzyła pracę pod kierunkiem Pani Elizy Stanek. Aleksandra Rychlik, uczennica klasy I a otrzymała wyróżnienie. Podczas uroczystości mieliśmy przyjemność wysłuchania fragmentów nagrodzonych prac, które odczytały same laureatki.
  Kolejnym punktem jubileuszu była inscenizacja poświęcona naszej Patronce Królowej Jadwidze, przygotowana przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum pod kierunkiem Pani Małgorzaty Goleman i Pani Jolanty Wójtowicz pt. „Królowa Jadwiga i jej czasy.”
  Następnie przenieśliśmy się w świat muzyki. Uczniowie pod przewodnictwem pani Beaty Żywickiej przygotowali program muzyczny pod hasłem „Pamiętamy o Jadwidze”.
  Z wielkim entuzjazmem przyjęliśmy ostatni punkt uroczystego jubileuszu, jakim był wytęp najmłodszych z oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego, którzy pod kierunkiem Pani Haliny Korębskiej i Pani Doroty Gajowiak przygotowali program artystyczny pt. „Królowa Jadwiga i dzieci.”
  Na zakończenie części oficjalnej prowadzący uroczystość: Patrycja Błaszczyk i Seweryn Orzeł oraz delegacja nauczycieli i rodziców podziękowała Pani Dyrektor Cecylii Król i Pani Wicedyrektor Danucie Żółtowskiej za nieocenioną pracę, poświęcenie, cierpliwość, wytrwałość i serdeczność.
  Następnie zaproszeni goście udali się na zwiedzanie okolicznościowej wystawy fotograficznej, poświęconej życiu szkoły, którą przygotowały: Pani Mariola Szczepańska, Pani Joanna Jośko i Pani Ewelina Kozieł-Kuśmierz. Wszyscy, pokrzepieni na duszy, udali się na ucztę dla ciała, czyli „poczęstunek u Królowej Jadwigi”.
  Serdecznie dziękujemy sponsorowi PZU Życie za wsparcie i życzliwość, a wszystkim obecnym za przybycie i wspólne świętowanie!

Zespół ds. V rocznicy nadania imienia szkole

galeria...

 

 
   
 

  

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2013/2014

Gimnazjum:

     KLASA I      KLASA II      KLASA III

 

 

 
   
 

  

Spotkanie ewangelizacyjne z Misjonarzem   

    W ramach Misji Świętych prowadzonych w parafii, w dniu 12 czerwca w naszej szkole miało miejsce spotkanie z misjonarzem O. Krzysztofem Kozikiem CMF. Dowiedzieliśmy się, że Ojciec Krzysztof pochodzi z zakonu Klaretynów i przyjechał do nas z Wrocławia.
   Podczas spotkania Ojciec Krzysztof nauczył nas kilku piosenek religijnych. Przypomniał również łacińską sentencję: „Verba docet, exempla trahunt", co znaczy: Słowa uczą, przykłady pociągają. Nawiązał przy tym do życia naszej Patronki – Królowej Jadwigi, która swoimi cnotami zasłużyła na miano Świętej. Mówił także o tym, jak ważne są Przykazania Boże w życiu człowieka. Przypomniał nam rolę sakramentów świętych. Pouczył o konieczności dawania świadectwa wiary swoim życiem. Uwieńczeniem spotkania była wspólna modlitwa i błogosławieństwo.

galeria...

 

 
   
 

  

Msza Święta z racji V rocznicy nadania imienia Królowej Jadwigi naszej szkole

     Dnia 9 czerwca 2013 r. uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Świętej z racji V rocznicy nadania imienia Królowej Jadwigi naszej szkole. Liturgii przewodniczył ks. Proboszcz Jarosław Orkiszewski. Oprawę Mszy Świętej przygotowali uczniowie poszczególnych klas szkoły podstawowej i gimnazjum pod kierunkiem Pani katechetki Izabeli Rosińskiej. Podczas liturgii modliliśmy się za wstawiennictwem naszej Patronki w intencji Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, uczniów i ich rodziców, absolwentów oraz pracowników naszej szkoły. Jako dar ołtarza od społeczności szkolnej złożyliśmy stułę ślubną, która będzie służyć małżonkom (a w przyszłości z pewnością i nam:) do pełniejszego zjednoczenia z Bogiem.

galeria...

 

 
   
 

  

Podsumowanie wyników konkursów matematycznych Olimpus i Kangur   

       

    W marcu odbyła się ostatnia, w roku szkolnym 2012/2013, edycja konkursu matematycznego Olimpus – Sesja Wiosenna. Po raz kolejny w tym konkursie wzięli udział uczniowie z naszej szkoły: Paweł Wojtachnio z klasy II oraz Damian Baliński, Rafał Baliński i Michał Stróżak z klasy I.
W kategorii klas I gimnazjalnych do tego konkursu w całej Polsce przystąpiło 1319 osób, a w kategorii klas II – 977 osób.
   Pod koniec maja poznaliśmy wyniki. Michał Stróżak oraz Damian Baliński po raz kolejny zajęli ex aequo 1 miejsce w kraju, otrzymując maksimum – 240 pkt. Rafał Baliński zajął 7 miejsce w kraju, zaś Paweł Wojtachnio 4 miejsce. Konkurs składał się z 30 zadań i miał postać testu wielokrotnego wyboru.
  Ponadto w ogólnopolskim konkursie matematycznym Kangur - Damian Baliński otrzymał wyróżnienie w kategorii Kadet, dla uczniów klas I-II gimnazjum, zdobywając 100 pkt. na 120 możliwych do zdobycia.
   Nauczycielem przygotowującym uczniów do konkursów z matematyki jest Pan mgr Marcin Stec.


Laureatom konkursów serdecznie gratulujemy!!!

galeria...

 

 
   
 

  

Podsumowanie konkursu plastycznego
,, Królowa Jadwiga i jej dokonania’’
 

 wyniki konkursu...

Zobacz prace laureatów:

gimnazjum

szkoła podstawowa IV-VI

szkoła podstawowa I-III

 
   
 

  

Spotkanie prewencyjne z psychologiem policyjnym    

   24 maja 2013 roku gościliśmy w naszej szkole psychologa policyjnego, panią Jolantę Wąsowską z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Uczniowie klas I – III wysłuchali pogadanki na temat odpowiedzialności za swoje czyny wobec prawa.
Zajęcia z psychologiem policyjnym spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży, tym bardziej, że pani psycholog dzieliła się z uczniami doświadczeniami z codziennej swojej pracy z małoletnimi sprawcami czynów zabronionych wobec prawa. Sukces prewencyjnego spotkania z policją pozwala mieć nadzieję na realny wzrost odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo uczniów szkoły.

pedagog

galeria...

 

 
   
 

  

Dzień Ziemi    

   Z okazji obchodów Dnia Ziemi uczniowie klasy pierwszej b: Aleksandra Pieklak, Dawid Goliszek i Wojciech Kołodziej przedstawili prezentację multimedialną „Elektroodpady- proste zasady”. Światowy Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto świata, obchodzone od 1970 roku, obecnie w 192 krajach świata. W Polsce początek obchodów to rok 1990. Dzień Ziemi 2013 poświęcony był upowszechnianiu wiedzy o właściwym postępowaniu z elektroodpadami, korzyściom z selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu. Uczniowie gimnazjum dowiedzieli się jakie produkty zaliczamy do elektroodpadów , gdzie i w jaki sposób można się ich pozbyć oraz jakie konsekwencje związane są z niewłaściwym postępowaniem z elektrośmieciami.

galeria...

 

 
   
 

 

Konkurs Plastyczny,, ŻOŁNIERZE WYKLĘCI- zapomniani Bohaterowie’’

    Uczniowie naszej szkoły zaproszeni zostali do udziału w Konkursie Plastycznym,, ŻOŁNIERZE WYKLĘCI- zapomniani Bohaterowie’’, który zorganizowany został przez Grupę Historyczną ,, Zgrupowanie Radosław’’ we współpracy Burmistrza Bełżyc i patronatem Instytutu Pamięci Narodowej. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Celem konkursu było zdobycie podstawowej wiedzy i zaszczepienie zainteresowań tematyką patriotyczną i niepodległościową, zaprezentowanie wartościowych wzorów do naśladowania –postać majora Hieronima Dekutowskiego ,, Zapory’’.
    Prace prace plastyczne wykonali-szkoła podstawowa: Jowita Buczyńska, Anna Korębska, Zuzanna Kozieł, Anna Siczek, Natalia Kochańska, gimnazjum- Rafał Baliński, Damian Baliński, Katarzyna Kaznowska, Patryk Pruszkowski, Dawid Goliszek, Weronika Kopa, Sandra Kułak, Piotr Hemperek, Magdalena Sępkowska.
    W dniu 21 kwietnia 2013 roku, w czasie uroczystego spotkania w Miejskim Domu Kultury ogłoszono wyniki. Uczeń Damian Baliński kl. Ia (na zdjęciu) otrzymał główną nagrodę w kategorii gimnazjum. Wszyscy uczniowie otrzymali podziękowania za udział w konkursie, wysłuchali ciekawego wykładu o majorze Hieronimie Dekutowskim,, Zapora’’, obejrzeli prezentację historyczną, wysłuchali koncertu uczniów, obejrzeli stroje historyczne żołnierzy ,, Zaporczyków’’ oraz fotografie z rajdu historycznego.
    Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękuję za twórczą pracę!

Opiekun konkursu plastycznego Joanna Bartoszcze- Wójcik 

galeria...

 

 
   
 

 

,, BEZPIECZNE DZIECIAKI W SIECI’’

    W miesiącu kwietniu 2013 roku uczniowie naszego gimnazjum przystąpili kolejny raz do PROFILAKTYCZNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO, który zorganizowała BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. KEN w Lublinie, FILIA w Bełżycach i PEŁNOMOCNIKA BURMISTRZA ds. GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH. Tegoroczna edycja konkursu miała na celu zwiększenie świadomości zagrożeń wynikających z korzystania z INTERNETU. Uczniowie mięli za zadanie wykonać plakat dowolną techniką plastyczną w oryginalny sposób. W konkursie wzięli udział uczniowie klasy II a i II b gimnazjum.
  W dniu 19 kwietnia 2013roku odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu połączone z wystawą prac, wykłade m psychologa p. Moniki Prus i policjanta prewencji p. Elżbiety Konowałek dotyczącego cyberprzemocy, filmem edukacyjnym,, Zwolnij w sieci’’.
  Uczniowie naszego gimnazjum otrzymali dwa wyróżnienia : PAWEŁ WOJTACHNIO z kl. II a oraz MICHAŁ NOWAK z kl. II b , wręczono im dyplomy i nagrody rzeczowe. Gratulacje!

Opiekun konkursu, nauczyciel zajęć artystycznych
Joanna Bartoszcze-Wójcik 

galeria...

 

 
   
 

 

  

Finał Konkursu Matematycznego
 
PANGEA & MMC

    Dnia 9 kwietnia bieżącego roku w Warszawie odbyło się wręczenie nagród i ogólne podsumowanie konkursu matematycznego PANGEA & MMC. Do zaproszonych na tę uroczystość należeli Paweł Wojtachnio (na zdjęciu drugi od prawej) oraz Damian Baliński, którzy będąc laureatami konkursu zakwalifikowali się do najlepszej 50-tki w kraju. Po długim pokazie i wszelkiego rodzaju prezentacjach szkoły, nastąpiło właściwe rozdanie nagród, w którym - jak się okazało - Paweł Wojatchnio zajął 13 miejsce w Polsce, zaś Damian Baliński - 41. Pierwsza 20-tka otrzymała nagrody rzeczowe - książki, kalkulatory, aparaty fotograficzne, czytniki e-booków, kalkulatory graficzne, tablety oraz laptopy. Uczniowie, którzy zajęli 3 pierwsze miejsca, oprócz nagród rzeczowych, wygrali 3-dniową wycieczkę do Niemiec na międzynarodowy finał konkursu matematycznego PANGEA & MMC. Po tak wyczerpującym oraz ekscytującym podsumowaniu konkursu, uczniowie oraz ich opiekun Pan Marcin Stec udali się do restauracji, gdzie odzyskali siły i energię na drogę powrotną.
   Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Marcinowi Stecowi w imieniu własnym i naszych rodziców, za pomoc i zaangażowanie w rozwój naszych umiejętności.

Damian Baliński - klasa Ia 

galeria...

 

 
   
 

 

Zasady rekrutacji do Gimnazjum nr 2 w Bełżycach i do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014

Zasady rekrutacji do Gimnazjum nr 2 w Bełżycach...

Rekrutacja do szkół publicznych 2013-2014...

 

 
   
 

  

„Bóg, tak umiłował świat…” - apel Wielkanocny  

     W dniu 27 marca, zgodnie z wieloletnią tradycją, odbył się w naszej apel świąteczny. Tegoroczne przedstawienie nosiło tytuł: „Współczesny Jonasz”. Na przykładzie chłopca –Jonasza – zostały ukazane problemy, z jakimi boryka się dzisiejsza młodzież. Jonasz, rozmawiając z Bogiem dowiaduje się jak żyć, by nie zmarnować tego daru. W dialogi zostały wplecione fragmenty biblijne, ukazujące poszczególne sceny z życia, męki, śmierci i Zmartwychwstania Jezusa. Całość przedstawienia dopełniono muzyką i prezentacją multimedialną, obrazującą poszczególne czytania biblijne.
    Przedstawienie przygotowali uczniowie klasy I a i I b, pod kierunkiem katechetki Pani Izabeli Rosińskiej.

galeria...

 

 
   
 

  

Lekcja samorządności    

   25 marca 2013 roku w Gimnazjum odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bełżycach, w której otrzymaliśmy do obsadzenia 2 mandaty. Statutowy cel Rady to m.in.: upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży, zwiększenie aktywności młodych ludzi w danym środowisku oraz zapewnienie uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i jakość ich życia.
Za przeprowadzenie wyborów odpowiedzialna była Komisja Wyborcza, w składzie Małgorzata Król – przewodnicząca, Patrycja Błaszczyk – zastępca przewodniczącej oraz Karolina Owczarska – członek komisji. Zadaniem Komisji było m.in. przygotowanie kart do głosowania, sporządzenie spisów wyborców, przygotowanie i otwarcie lokalu wyborczego oraz ustalenie wyników głosowania i sporządzenie stosownego protokołu.
   Głosowanie poprzedzone było kampanią wyborczą, w czasie której uczniowie m.in. zbierali podpisy pod swoimi kandydaturami oraz zachęcali swoich kolegów, by właśnie na nich oddali swój głos. Ostatecznie wymogi formalne spełniło 4 gimnazjalistów: Goliszek Dawid, Jarecki Bartłomiej, Łyjak Karolina oraz Ewelina Paździor, którzy przedłożyli Komisji Wyborczej listy poparcia swojej osoby oraz wypełnili oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na radnego.
   Skuteczność przeprowadzonej kampanii wyborczej przez gimnazjalistów została zweryfikowana w dniu wyborów tj. 25 marca w godzinach od 8ºº do 10 ºº w lokalu wyborczym. Na 126 uczniów uprawnionych do głosowania głos oddało 107 gimnazjalistów, z czego głos tylko jednej osoby okazał się być nieważnym.
   Kiedy lokal wyborczy został zamknięty Komisja Wyborcza przystąpiła do liczenia głosów. Po podliczeniu głosów sporządzono protokół, w którym Komisja stwierdziła, że Radnymi do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bełżycach z okręgu Gimnazjum nr 2 w Bełżycach wybrani zostali: Goliszek Dawid oraz Łyjak Karolina.
    Najbliższe posiedzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bełżycach zaplanowane jest na 22 kwietnia 2013 roku.
    Młodym samorządowcom gratulujemy i życzymy sukcesów.

Komisja Wyborcza

galeria...

 

 
   
 

  

Konkurs językowy  

   22 marca tego roku uczniowie klasyIIIa: Agata Piłat i Przemysław Sieńko oraz IIIb: Magdalena Sępkowska wzięli udział w Konkursie Językowym dla Szkół Gimnazjalnych zorganizowanym przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach. Konkurs składał się z 3 części: testu wielokrotnego wyboru, losowanych pytań otwartych oraz prezentacji uprzednio przygotowanej przez siebie reklamy produktu regionalnego istniejącego lub stworzonego na potrzeby konkursu. Zagadnienia konkursu dotyczyły kultury krajów niemiecko- i anglojęzycznych. Konkurs przebiegał w całości w języku obcym, co było dodatkową trudnością dla części uczestników. Do konkursu przystąpiło 5 3-osobowych drużyn. Drużyna z naszej szkoły zajęła 3 miejsce na podium. Gratulujemy!

galeria...

 

 
   
 

  

„Królowa Jadwiga i jej czasy” - projekty klasowe

    W dniu 21 marca 2013 r. odbyła się w naszej szkole prezentacja projektów klasowych, poświęconych naszej Patronce – Królowej Jadwidze. W przedsięwzięcie zaangażowali się zarówno uczniowie szkoły podstawowej jak i gimnazjum. Uroczystość poprowadzili przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.
  Projekty, pod hasłem „Królowa Jadwiga i jej czasy” były wstępem do zbliżającej się V rocznicy nadania imienia szkole. Poszczególne klasy, pod kierunkiem wychowawców prezentowały swoje dokonania. Życiorys Królowej Jadwigi przedstawili uczniowie kl. II gimnazjum. Ciekawe legendy o naszej Patronce opowiadali uczniowie kl. IV. Drzewo genealogiczne zaprezentowały klasy III gimnazjum. O Krakowie i Wawelu opowiadały klasy: V i VI. Historię Zdroju Króla Władysława Jagiełły w Bełżycach przypomnieli nam uczniowie klas I gimnazjum. Dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli powstała także okolicznościowa wystawa prac plastycznych.

galeria...

 

 
   
 

  

NIECH ZMARTWYCHWSTAŁY
CHRYSTUS NAPEŁNI WASZE SERCA
MIŁOŚCIĄ I POKOJEM.
NIECH PRZEMIENI KAŻDY
SMUTEK W RADOŚĆ,
KAŻDY PŁACZ I ZMARTWIENIE
W SZCZĘŚCIE I NADZIEJĘ!
ALLELUJA!!!

 

 
   
 

  

Finał Konkursu Matematycznego
 
PANGEA & MMC

    8 marca bieżącego roku w Warszawie odbył się finałowy etap Konkursu Matematycznego PANGEA. Z naszej szkoły zakwalifikowały się trzy osoby: Paweł Wojtachnio, Rafał Baliński oraz Damian Baliński. Konkurs miał miejsce w jednej z warszawskich uczelni - Uczelni Vistula. Łącznie w tej kategorii udział wzięło 197 osób. Zadania konkursowe były dość trudne. Jednak sam konkurs był bardzo ekscytujący.
   Po tak wyczerpującym wysiłku intelektualnym musieliśmy zregenerować siły, toteż wraz z naszym opiekunem Panem Marcinem Stecem udaliśmy się do pobliskiego KFC. Następnie zadowoleni, ale zmęczeni wróciliśmy do Bełżyc. 
   Dziękujemy naszemu opiekunowi Panu Marcinowi Stecowi za pomoc, wsparcie, a przede wszystkim za przygotowanie nas do tak prestiżowego konkursu.

Damian Baliński - klasa Ia 

galeria...

 

 
   
 

 

Uczniowie z najwyższymi średnimi ocen za I semestr

 

 
   
 

  

 

Wielki sukces matematyków

   Damian Baliński, Michał Stróżak oraz Paweł Wojtachnio (na zdjęciu obok) okazali się być najlepsi w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej Olimpus z matematyki w Sesji Zimowej.

     Damian i Michał zajęli 1 miejsce w Polsce, wśród 1550 uczniów klas pierwszych gimnazjum. Paweł zajął 1 miejsce, spośród 1053 uczestników, startujących w całej Polsce, w kategorii wiekowej klas drugich gimnazjum.

    Słowa uznania należą się również wszystkim uczestnikom konkursu naszej szkoły, a w szczególności Rafałowi Balińskiemu, który zajął 8 miejsce w kategorii klas pierwszych gimnazjum.


Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Opiekun uczniów – nauczyciel matematyki

Marcin Stec

 

 
   
 

 

 

 
   
 

  

Konkurs FOX 

   W lutym 2013 roku uczniowie klas Ia i IIa gimnazjum oraz V szkoły podstawowej pod kierunkiem pani Ireny Bartuzi wzięli udział w konkursie z języka angielskiego FOX. Bardzo wysokie wyniki osiągnęły: Karolina Siczek, Aleksandra Rychlik, Małgorzata Greczkowska i Katarzyna Kaznowska z klasy Ia. W klasie V najlepsze okazały się Anna Siczek oraz Anna Korębska. Gratulujemy!

Magdalena Rogala

 

 
   
 

  

Walentynki

    Z okazji Walentynek uczniowie szkolnego koła PCK zorganizowali w naszej szkole kiermasz słodkości. Samodzielnie upiekli babeczki, ciastka oraz rogaliki z wróżbą. Do każdego wypieku dołączyli karteczkę z miłosną sentencją. Kiermasz cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Wszystkie słodkości zostały sprzedane na długiej przerwie. Serdecznie dziękujemy uczniom i nauczycielom, którzy wspomogli akcję.

Wolontariusze Szkolnego Koła PCK

galeria...

 

 
   
 

  

Góra Grosza

   Wolontariusze szkolnego koła PCK oraz Samorząd Szkoły Podstawowej zorganizowali i koordynowali w naszej szkole akcję Góra Grosza. Przez tydzień wolontariusze zbierali monety od 1 grosza do 5 złotych. Ogólnopolską akcję organizuje Towarzystwo „Nasz Dom”, a zebrane w akcji pieniądze przeznacza są na budowę rodzinnych domów dziecka na terenie całej Polski. Serdecznie dziękujemy, tym wszystkim, którzy wsparli naszą akcję, nawet symbolicznym groszem.

Wolontariusze Szkolnego Koła PCK

 

 
   
 

  

   W tym roku, wolontariusze szkolnego koła PCK również wspomogli Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Dnia 6 grudnia zorganizowali w naszej szkole mikołajkową loterię fantową. Można było wylosować m. in. oryginalne perfumy, kolorowe bransoletki, płyty, słodycze, ciekawe książki, czy też maskotki. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów i nauczycieli. Wszystkie fanty zostały rozlosowane, a zebrane pieniądze wolontariusze wrzucili do kolorowych puszek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach.

Wolontariusze Szkolnego Koła PCK

galeria...

 

 
   
 

  

Studenci z Australii i Meksyku w naszej szkole

   24 stycznia 2013 roku po raz pierwszy uczniowie Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi wzięli udział w zajęciach języka angielskiego z udziałem praktykantów z zagranicy w ramach projektu Express Your Knowledge realizowanego przez organizację AIESEC. W założeniach projekt ten wprowadza młodzież w świat odmiennych kultur, budując w ten sposób postawę odwagi, otwartości i tolerancji. Spotkanie z wolontariuszami ma na celu uświadomić młodym ludziom możliwości osobistego rozwoju oraz promować aktywne zdobywanie wiedzy.
  Naszą szkołę odwiedzili studenci z Austalii- VivienGu oraz Meksyku- JesusFuentes Lara. Podczas dwugodzinnego spotkania z każdą grupą gimnazjalną prowadzili oni zajęcia o kulturze swoich krajów jak również rozmawiali z uczniami wymieniając się z nimi ciekawymi informacjami dotyczącymi różnych sfer życia. Wszyscy uczniowie z zaciekawieniem brali udział w warsztatach. W przerwach pomiędzy poszczególnymi częściami również uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi chętnie rozmawiali z naszymi gośćmi. Wszyscy czekamy z niecierpliwością na kolejne spotkanie!

Aneta Nawłatyna

galeria...

 

 
   
 

  

  W dniu 24.01.2013r w Bychawie odbyły się Mistrzostwa Powiatu w drużynowym tenisie stołowym Gimnazjum. Szkołę nasza reprezentowali:
1. Stojak Patryk
2. Gad Daniel
3. Wach Marcin
  Zawodnicy naszej szkoły okazali się najlepsi i zdobyli I miejsce a tym samym tytuł Mistrza Powiatu w kategorii chłopców. Opiekunem naszej drużyny jest Tomasz Zielonka

 

 

 
   
 

 

 

 
   
 

  

„Nowy Rok bieży, w Jasełkach leży…”

   Zgodnie z dawną tradycją w święto Trzech Króli odbywa się kolędowanie. Tak też było w naszej szkole. W dniu 6 stycznia wystawiono Jasełka dla całej społeczności lokalnej. Wśród przybyłych gości Pani Dyrektor Cecylia Król powitała Pana Ryszarda Górę – Burmistrza Bełżyc, Księdza Piotra Ochala oraz liczne grono rodziców.
   Swój występ zaprezentowały najpierw dzieci z oddziału „Zerowego”, które przygotowała Pani Halina Korębska. Następnie uczniowie gimnazjum przedstawili Jasełka, które zrealizowali pod kierunkiem Pani Izabeli Rosińskiej. Oprawę muzyczną przygotował zespół wokalny pod okiem Pani Beaty Żywickiej. Na zakończenie występu wszyscy obecni włączyli się we wspólne śpiewanie kolędy.
   Na podsumowanie Pani Dyrektor podziękowała uczniom i nauczycielom za wkład w przygotowanie Jasełek oraz wręczyła wszystkim słodycze. Następnie głos zabrał Pan Burmistrz, który podziękował za zaproszenie i złożył obecnym życzenia noworoczne. Ksiądz Piotr udzielając kapłańskiego błogosławieństwa życzył wszystkim obfitości łask Bożych. W ten sposób zakończyło się świętowanie uroczystości Trzech Króli w naszej szkole.

galeria...

 

 
   
 

  

Sukces w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym PANGEA 

     W dniach 26 listopad 2012r. - 16 grudzień 2012r. odbywał się I etap Konkursu Matematycznego PANGEA, polegający na rozwiązywaniu zadań online.
   Spośród tysięcy uczestników wyłoniona została grupa 150 osób która zakwalifikowała się do Etapu finałowego.
    Wśród nich znajdują się trzej uczniowie Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Bełżycach - Rafał Baliński, Damian Baliński oraz Paweł Wojtachnio. Jest to wielki sukces szczególnie dla Rafała i Damiana, ponieważ zajęli, odpowiednio 2 i 3 miejsce w tych eliminacjach, zdobywając maksimum punktów.  
    Liczymy na powtórzenie sukcesu podczas Etapu finałowego, który odbędzie się 8 marca 2013r. w Warszawie. Nagrodą główną jest 3-dniowa wycieczka do Niemiec dla 3 laureatów w tej kategorii wiekowej.

 

 
   
 

  

Sukcesy w konkursach matematycznych         

   Trzech uczniów Gimnazjum im. Królowej Jadwigi zostało laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej Olimpus z matematyki. Sesja jesienna konkursu, organizowanego już od 12 lat przez firmę Olimpus, odbyła się 6 listopada 2012r.
   W kategorii klas pierwszych gimnazjum, wzięło w niej udział 1632 uczniów z całej Polski. Dwóch uczniów klasy I a zostało laureatami tego konkursu. Damian Baliński uzyskał 234 punkty i zajął 4 miejsce, natomiast Michał Stróżak z 230 punktami zajął 6 miejsce w Polsce.
   Jednak największy sukces odniósł Paweł Wojtachnio, uczeń klasy II a. Uzyskał 238 punktów, na 240 możliwych do zdobycia i zajął 2 miejsce w Polsce. W kategorii klas drugich gimnazjum, wzięło udział 1371 uczniów z całej Polski.
   9 listopada 2012r. odbyła się także Olimpiada Wiedzy Matematyka-Oxford.plus. Najlepszy rezultat uzyskał ponownie Paweł Wojtachnio. Zdobył 96 punktów na 100 możliwych do zdobycia.
   Nauczycielem przygotowującym uczniów do konkursów jest Pan mgr Marcin Stec.


Laureatom konkursów serdecznie gratulujemy!!!

 

 
   
 

  

Christmas

   21 grudnia 2012 roku uczniowie klasy IIIb pod okiem nauczyciela języka angielskiego Anety Nawłatyna przedstawili całej społeczności Zespołu szkół Nr 2 krótką lekcję w języku angielskim dotyczącą zbliżającego się Bożego Narodzenia. W swoim występie uczniowie przypomnieli wszystkim zgromadzonym podstawowe informacje o tym ważnym grudniowym wydarzeniu. Ponadto gościem honorowym był Święty Mikołaj, który na koniec swojej wizyty wręczył uczniom biorącym udział w zajęciach upominki. Spotkanie zakończyły życzenia Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku w języku angielskim skierowane do zgromadzonej publiczności: We wishall of You a MerryChristmas and a Happy New Year!!!

A. Nawłatyna

galeria...

 

 
   
 

  

 Mały Boże przychodzący do nas w tę cichą i świętą noc
Kim jesteś dla nas?
Mądrością – by mierzyć się z życiowymi próbami.
Pięknem, - które urzeka i wzrusza.
Oczekiwaniem - na powtórne przyjście do Ciebie.
Jesteś wszystkim we wszystkich.
Jesteś niewyrażalnym Bogiem, którego drogę można poznać, przyjąć i pokochać…

Jasełka 

   Przedświąteczną tradycją naszej szkoły są Jasełka. Tak też było w tym roku. Uczniowie, pod opieką Pani katechetki Izabeli Rosińskiej przygotowali występ. Zachwycały przepiękne stroje, przygotowane wspólnie z rodzicami, wspaniała gra aktorska i scenografia. W świąteczny nastrój wprowadziły nas kolędy w wykonaniu chóru szkolnego pod kierunkiem Pani Beaty Żywickiej.

galeria...

 

 
   
 

  

 Dzień Smutnego Dziecka

   Każdego roku w Wigilię obchodzimy Dzień Smutnego Dziecka, który symbolizuje czarna bombka zawieszona na choince. Wigilia jest to wieczór spędzony w rodzinnej – ciepłej i radosnej atmosferze, pamiętajmy jednak że nie dla wszystkich. Szczególnie przykra jest świadomość, że są dzieci, które w tym dniu będą smutne z powodu choroby, zimna, strachu, samotności czy głodu. Pamiętajmy o nich zasiadając przy naszych stołach wigilijnych.
  Wolontariuszki Akademii Wolontariatu z okazji Dnia Smutnego Dziecka wykonały piękne czarne bombki, które rozdały Dyrekcji, nauczycielom oraz obsłudze szkoły popularyzując w ten sposób jego obchody.
Dzień Smutnego Dziecka jest też motywacją do dzielenia się z potrzebującymi wszystkim co mamy – pieniędzmi, jedzeniem, ciepłymi ubraniami lub choćby dobrym słowem i gorącym uśmiechem.

Niech te Święta dla każdego z nas będą radosne

Akademia Wolontariatu

galeria...

 

 
   
 

  

 Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży na terenie gminy Bełżyce pod hasłem ,, Przyroda jest wieczna jeśli bezpieczna” w Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach

   W dniu 13.12.2012 r. odbyło się podsumowanie projektu, jego ewaluacja. Zwycięzcy poszczególnych konkursów podczas uroczystego apelu otrzymali nagrody, które zostały wręczone przez nauczycieli- organizatorów poszczególnych konkursów wyznaczonych do realizacji poszczególnych zadań.
  Realizowany projekt cieszył się dużym powodzeniem. Aktywizował uczniów do czynnego uczestnictwa i twórczego poznawania poprzez udział w wycieczce, konkursach, prelekcjach. Był okazją do zdrowej rywalizacji, do podniesienia świadomości ekologicznej, przyrodniczej oraz okazją do bliższego poznania i obserwowania swojego otoczenia.

galeria...

 

 
   
 

  

 Mikołajki na lodowisku.

   W dniu 10 grudnia w ramach Mikołajek klasowych, mieliśmy przyjemność uczestniczyć w wycieczce do Lublina. Głównym atrakcjami wyjazdu było lodowisko ICEMANIA oraz film w kinie Cinema City. Bawiliśmy się wspaniale w klasowym gronie. W radosnej atmosferze powróciliśmy do domu. Dziękujemy naszemu wychowawcy Panu Marcinowi Stecowi oraz Panu Michałowi Winiarskiemu za opiekę nad nami.

Karolina Łyjak - II a

galeria...

 

 

 
   
 

  

 Spotkanie ze Świętym Mikołajem

   Tradycyjnie 6 grudnia naszą szkołę odwiedził Święty Mikołaj w towarzystwie Aniołka i Diabełka. Święty Mikołaj obdarował dzieci oraz młodzież prezentami, natomiast nie zapomniał też o pracownikach szkoły i wręczył im drobne upominki. Przez cały dzień panowała niesamowita atmosfera. Nasz długo oczekiwany gość obiecał, że odwiedzi nas za rok.

Przewodnicząca SU Karolina Łyjak - II a

galeria...

 

 
   
 

  

     Nietypowa lekcja języka angielskiego

  5 grudnia 2012 roku uczniowie klasy Ia: Aleksandra Rychlik, Michał Stróżak i Magda Sylwia Żuchnik oraz uczennica klasy IIb: Klaudia Dudek wraz z nauczycielem języka angielskiego Anetą Nawłatyna wzięli udział w lekcji nietypowej języka angielskiego w Gimnazjum w Borzechowie. Prowadzącymi zajęcia byli anglojęzyczni goście z Nowej Zelandii: Sean Ten oraz Brazylii: Larissa Milani ,odwiedzający Polskę w ramach programu AIESEC. Podczas zajęć prowadzący przedstawili prezentacje multimedialne dotyczące swoich krajów ojczystych. Następnie rozmawiali ze zgromadzonymi wymieniając się ciekawymi informacjami dotyczącymi siebie, zainteresowań oraz kultury Polski, Brazylii oraz Nowej Zelandii. Ponadto Larissa uczyła zgromadzonych na zajęciach podstawowych kroków samby, które potem wszyscy wspólnie ćwiczyli przy przygotowanej przez prowadzącą muzyce.
  Nasi uczniowie mieli niepowtarzalną okazję sprawdzić swój poziom umiejętności komunikowania się w języku angielskim. To ciekawe doświadczenie pozwala uświadomić sobie jak ważne są języki obce w dzisiejszych czasach gdy coraz częściej spotykamy ludzi z innych krajów bez konieczności opuszczania terytorium Polski.

galeria...

 

 
   
 

  

 Dawid Goliszek – Mistrz Słowa

   28 listopada 2012 roku odbył się finał II Festiwalu Słowa i Obrazu pod hasłem „W Królestwie Stubarwnego Nieba”. Konkurs organizowany był pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa Babisza, Starosty Lubelskiego Pana Pawła Pikuli oraz Prezydenta Miasta Lublin Pana Krzysztofa Żuka. Celem konkursu było promowanie czytelnictwa, propagowanie idei pięknego czytania, kształtowanie wyobraźni i umiejętności własnej interpretacji twórczej. Komisja konkursowa przy ocenie prezentacji zawracała uwagę na: poprawność czytania, płynność czytania, interpretację tekstu oraz wrażenia artystyczne – dramaturgia, intonacja, poprawność akcentowania wyrazowego i zdaniowego. Każdy uczestnik prezentował własną czytaną interpretację dowolnego fragmentu powieści Janusza Korczaka pt. „Król Maciuś Pierwszy.”
  Wśród uczestników znalazł się Dawid Goliszek uczeń klasy I b Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach, który został uhonorowany tytułem Mistrza Słowa. Dawid otrzymał dyplom oraz atrakcyjne nagrody m.in. akcesoria i gry komputerowe, książki, album, czy też bilet na spektakl teatralny. Pani Eliza Stanek otrzymała podziękowanie za przygotowanie ucznia do konkursu.
  Laureat konkursu będzie miał możliwość zaprezentowania nagrodzonej interpretacji tekstu w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Lublinie (luty 2013).

galeria...

 

 
   
 

  

 Wycieczka do Warszawy

   23 listopada (czwartek ) uczniowie naszego gimnazjum wraz z opiekunami wybrali się na wycieczkę do stolicy. Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania Starego Miasta, nasz przewodnik bardzo interesująco opowiadał o historii zabytków Warszawy. Następnie odwidzieliśmy Muzeum Ziemi PAN znajdujące się w bardzo malowniczej okolicy miasta. Zbiory muzealne liczą obecnie ponad 175 tys. obiektów. Znajdują się wśród nich zasobne kolekcje minerałów i skał, meteorytów, kopalnej flory i fauny, pochodzących z terytorium Polski i innych regionów świata, a także cenne archiwalia z zakresu historii nauk o Ziemi .
  Kolejny punktem wycieczki był seans 3 filmów w kinie 5D . Kino 5D to miejsce, w którym widz odbiera film wszystkimi zmysłami. Wszyscy byli zafascynowani seansami filmowymi .
  Ostatnim punktem wycieczki było Centrum Nauki Kopernik, mieliśmy okazje uzyskać odpowiedzi na wiele pytań. Mogliśmy przeprowadzić wiele ciekawych doświadczeń na wystawach interaktywnych. Bardzo zmęczeni i zadowoleni z wycieczki wsiedliśmy do autokaru i ruszyliśmy w drogę powrotną do domu .
  Dziękujemy za opiekę nad nami i za miłe spędzenia czasu Paniom – Małgorzacie Król i Katarzynie Tofan oraz Panu Tomaszowi Zielonce.

 Karolina Łyjak - II a

galeria...

 

 
   
 

  

 Dyskoteka andrzejkowa

   Dnia 22 listopada (czwartek) w naszym gimnazjum odbyła się dyskoteka andrzejkowa, zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. Mogliśmy spędzić miło czas przy wyśmienitej muzyce granej przez DJ’ów takich jak: Kamil, Łukasz oraz Kamil. Muzyka płynąca z głośników sama zapraszała do zabawy.
  Dziękujemy Pani Dyrektor Cecylii Król, że pozwoliła nam uczestniczyć w tak niesamowitym zdarzeniu, jakim była popołudniowa dyskoteka oraz wszystkim opiekunom, którzy poświecili nam swój wolny czas.

Przewodnicząca SU Karolina Łyjak - II a

galeria...

 

 
   
 

  

 „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród!
Nie damy pogrześć mowy!
Polski my naród, polski lud … „

 

   Z okazji 94 rocznicy odzyskania niepodległości przez Naród Polski w naszym gimnazjum odbyła się lekcja historii przygotowana przez Panią Małgorzatę Król. Krótki film miał nam przypomnieć co powinno być dla nas najważniejsze, a zarazem uświadomić jak nasi przodkowie walczyli w czasie wojny za naszą Ojczyznę. My dziś wyrażamy swą wdzięczność i uznanie tym którzy walczyli i zginęli w obronie Ojczyzny.

Karolina Łyjak - IIa

galeria...

 

 
   
 

  

 „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”
Ks. Jan Twardowski

   W dniu 31 października pod opieką Pani Małgorzaty Beczyńskiej oraz Pani Barbary Tofan wybraliśmy się na parafialny cmentarz, aby uporządkować groby, którymi opiekuje się nasza szkoła. Są to: grobowiec rodziny Kuźnickich - dawnych właścicieli Krężnicy Okrągłej i pomnik powstańca styczniowego Józefa Szfajgiera. Po uporządkowaniu terenu wokół grobowców oraz umyciu pomników, zapaliliśmy znicze i pomodliliśmy się w intencji zmarłych.

Karolina Łyjak - IIa

galeria...

 

 
   
 

  

 Eliminacje Powiatowe w Tenisie Stołowym

   W dniu 24 października w naszym gimnazjum odbyły się eliminacje powiatowe w tenisie stołowym. Rywalizowały ze sobą dwie szkoły: Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach oraz Gimnazjum im. Wincentego Pola w Radawczyku Drugim. Następnym etapem był finał w Krzczonowie.

Zwycięzcy w kategorii chłopców:
I. Michał Pietras - Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach (na zdjęciu)
II. Dawid Warpas - Gimnazjum im. Wincentego Pola w Radawczyku Drugim
III. Patryk Stojak - Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach

Zwycięzcy w kategorii dziewcząt:
I. Laura Zdybel - Gimnazjum im. Wincentego Pola w Radawczyku Drugim
II. Dominika Mazurek - Gimnazjum im. Wincentego Pola w Radawczyku Drugim
III. Monika Kułak - Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach

Karolina Łyjak - IIa

galeria...

 

 
   
 

  

 „My, uczniowie klasy pierwszej, ślubujemy…”

   W dniu 18 października uczniowie klas pierwszych złożyli uroczystą przysięgę. Przysięgali na sztandar szkoły systematycznie pracować nad wzbogacaniem swojej wiedzy oraz dbać o honor szkoły i godnie ją reprezentować. Zapisali nową kartę w życiu Gimnazjum nr 2  im. Królowej Jadwigi w Bełżycach. Pierwszoklasiści usłyszeli kilka ciepłych słów od Pani Dyrektor. Na koniec uroczystości uczniowie przygotowali krótką cześć artystyczną pod nadzorem Pani Agnieszki Federowicz oraz Pani Elizy Stanek.

Przewodnicząca SU - Karolina Łyjak - IIa

galeria...

 

 
   
 

  

 Jan Paweł II – Papież Rodziny 

   16 października br. obchodziliśmy 34. rocznicę Pontyfikatu Jana Pawła II. Z tej okazji zebraliśmy się na sali gimnastycznej, by upamiętnić tamten dzień. Sylwetkę Papieża Polaka oraz Jego nauczanie przybliżył nam ksiądz Piotr Ochal. Po przemówieniu obejrzeliśmy prezentację pt. „Wywiad z Bogiem”. Po uroczystym błogosławieństwie udaliśmy się na pozostałe lekcje.

galeria...

 

 
   
 

  

 Dzień Edukacji Narodowej  

   W dniu 11 października w naszej szkole był obchodzony Dzień Edukacji Narodowej. Samorząd Uczniowski miał przyjemność przygotowania krótkiego apelu dla całego Grona Pedagogicznego. Pod kierunkiem Pani Małgorzaty Bęczyńskiej uczniowie przygotowali występ artystyczny, w którym, w sposób wyjątkowy podziękowali swoim nauczycielom oraz pracownikom szkoły. Pani Dyrektor Cecylia Król wyróżniła zasłużonych nauczycieli nagrodami. Wszyscy pracownicy szkoły, oprócz kilku ciepłych słów podziękowania otrzymali mały upominek od uczniów.
    

Karolina Łyjak - IIa

galeria...

 

 
   
 

  

 Dzień Uśmiechu
    

   Szkolny Dzień Uśmiechu obchodziliśmy 05 października. Tradycyjnie już szkołę zdobiły zabawne dekoracje a podczas przerw rozbrzmiewała wesoła muzyka, która niemal wszystkich porwała do tańca. Uczniowie, nauczyciele i obsługa zostali odznaczeni uśmiechniętymi buźkami, zaś wolontariuszki ze Szkoły Podstawowej w zabawnych przebraniach zachęcały do wspólnej zabawy. Organizatorem obchodów Szkolnego Dnia Uśmiechu była Akademia Wolontariatu pod kierunkiem pedagoga szkolnego.
    

galeria...

 

 
   
 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 -

3 wrzesień 2012r.

GIMNAZJUM, SZKOŁA PODSTAWOWA, ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 - godz. 9:00

galeria...

 

 
   
 

Archiwum aktualności 2011/12

 
   
 

Archiwum aktualności 2010/11

 
   
 

Archiwum aktualności 2009/10

 
   
 

Archiwum aktualności 2008/09

 
     
 

Archiwum aktualności 2007/08

 

 
 
© Zespół Szkół nr 2 w Bełżycach