Szkoła podstawowa Gimnazjum Kontakt
 
 
Aktualności
Historia szkoły
Kadra
Organizacja roku
Samorząd uczniowski
Plan lekcji
Dokumenty/Publikacje
Dla rodziców
Galeria
Nasze miasto
Linki

Zapraszamy na "Biegi Kościuszkowskie"

 więcej informacji...

Patron szkoły

więcej informacji...

Zobacz strony

MEN
Lubelskie Kuratorium Oświaty
OKE Kraków
WODN Lublin
CKE

www.eduseek.pl
gimnazjum.pl

Popieramy akcje

 

 

Szukaj w Google

 www

Inne

 
 

Reklama

 

Archiwum aktualności 2007/2008

 r.

"Na kamieniu Twego życia
ślad miłości odciśnięty.
Iść pragniemy Twoją drogą
bo to ślad jest prawdy świętej. "

W dniu 11 czerwca 2008r. odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru i nadania imienia Królowej Jadwigi - Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Bełżycach.

W uroczystości uczestniczyli licznie zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie i rodzice. więcej...  

 galeria...

24-27.05.08 Majówka Archeologiczna w Chodliku

Chodlik to niewielka wieś leżąca w gminie Karczmiska, w województwie lubelskim, na terenie której znajduje się grodzisko wczesnośredniowieczne, pozostałość po grodzie, który funkcjonował tam od VIII do X wieku n.e. Gród ten, jeden z największych w Polsce (powierzchnia 9 ha, otoczona niemal 2 km potrójnych wałów) okres swej świetności przeżywał w VIII i IX wieku.
Badania archeologiczne na terenie grodziska oraz całej Kotliny Chodelskiej, prowadzone od lat 50-tych XX wieku pokazały, że gród w Chodliku był centralnym punktem osadnictwa na tym terenie. Bliskość rzeki Wisły pozwoliła jego mieszkańcom - Słowianom na prowadzenie kontaktów z innymi, podobnymi grodami, przez Chodlik przebiegały także drogi dalekosiężne. Grodzisko w Chodliku jest stanowiskiem archeologicznym i nie zostało jeszcze całkowicie przebadane.

Klasy pierwsze naszego gimnazjum brały czynny udział w tej ciekawej imprezie. Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia Chodlika w kolejnych latach.

Czworo uczniów klasy III pod kierunkiem nauczyciela kształcenia zintegrowanego Joanny Jośko wykonało prace na konkurs „Ilustracje do bajek Braci Grimm i innych bajkopisarzy niemieckich”  organizowany pod Patronem Konsula Honorowego Republiki Niemiec w Lublinie. Uczniowie stosując różnorodne techniki plastyczne wykonali ilustracje do bajek „Jaś i Małgosia” , „Sowa” , „Stoliczku , nakryj się „.

(od lewej P. Wojtachnio ,  D. Kowalewski, S. Kułak); Pracę wykonała również nieobecna na zdjęciu K. Obel.

Egzamin gimnazjalny 2008r.

W roku szkolnym 2007/2008, 22 i 23 kwietnia, egzamin gimnazjalny był przeprowadzony po raz siódmy. Wyniki egzaminu są wykorzystywane przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, a uczniowie poznają je 12 czerwca.

Część humanistyczna

Część matematyczno-przyrodnicza

galeria...

18 kwietnia 2008r. Podsumowanie projektu "Królowa Jadwiga - naszym patronem.

W dniu 18 kwietnia 2008r. odbyła się w naszej szkole uroczystość podsumowująca projekty związane z nadaniem imienia Królowej Jadwigi naszej placówce. W uroczystości wzięli udział uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście. więcej...

galeria...

 

Szkolny konkurs historyczny  „Drzewo genealogiczne Królowej Jadwigi”

Organizatorem konkursów jest Dyrekcja i nauczyciele historii Zespołu Szkół Nr 2 w Bełżycach.

Cele konkursu:

Pogłębienie wiedzy uczniów na temat pochodzenia Królowej Jadwigi.
Zapoznanie z zasadami tworzenia drzewa genealogicznego
Nabycie umiejętności odczytywania z drzewa genealogicznego informacji historycznych.
Ekspozycja prac na terenie szkoły. Regulamin

Konkurs „ Jeden z dziesięciu” na temat historii życia i panowania Królowej Jadwigi.

Cele konkursu:

Pogłębienie wiedzy uczniów o historii życia i panowania Królowej Jadwigi
Prezentacja wiedzy o Królowej na forum szkoły.
Propagowanie postawy  nacechowanej przymiotami tj.: mądrość, dobroć, łaskawość, pobożność, przystępność. Regulamin

Wykaz podręczników na rok szkolny 2008/2009

Gimnazjum:

Klasa 1        Klasa 2       Klasa 3

Szkoła podstawowa:

Klasy 1-3   Klasa 4   Klasa 5  Klasa 6

 

8 kwietnia 2008r. Sprawdzian po klasie VI

Szóstoklasiści przystąpili do pierwszego w swoim życiu testu ku dorosłości. Test badał umiejętność czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji oraz wykorzystanie wiedzy w praktyce. Uczniowie mieli do rozwiązania 25 zadań, w tym 20 zadań zamkniętych i 5 otwartych. Na wyniki będą musieli poczekać do 28 maja.

Arkusze - sprawdzian 2008

Gimnazjum nr 2 w Bełżycach ogłosiło konkurs literacki pod hasłem „Królowa Jadwiga w legendzie i poezji”.

Do dnia 31 marca uczniowie mogli zgłosić swój udział w dwóch kategoriach konkursowych:

1)  W konkursie krasomówczym- uczniowie przygotowują ustną prezentacje opowiadania, legendy lub tekstu publicystycznego o życiu i działalności Królowej Jadwigi.

2) W konkursie literackim - uczestnicy złożą swoje prace tj. samodzielnie napisane legendy lub wiersze o patronce do organizatorów konkursu (p. Anny Chmielewskiej, p. Małgorzaty Pietraś, p. Jolanty Wójtowicz), które oceni komisja.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się na uroczystości poświeconej Królowej Jadwidze w dniu 18 kwietnia 2008 roku. Przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Regulamin konkursu

W dniu 2 kwietnia, minęła trzecia rocznica śmierci Wielkiego Papieża Jana Pawła II. Dzień ten, w naszej szkole uczczono apelem i modlitwą w intencji beatyfikacji Ojca Świętego.


"Kochany Ojcze Święty! My, polska młodzież, wierzymy, że TY nam błogosławisz i patrzysz na nas z okna domu Ojca. Pragniemy Cię zapewnić,
że na zawsze pozostanie w naszej pamięci Twoje wspaniałe, ciepłe spojrzenie, na zawsze pozostaną Twoje słowa, wzywające do modlitwy, do zawierzenia Bogu, ukazujące drogę do domu Ojca, bo przecież TY już tam już na nas czekasz. Dziś, zaś pragniemy ofiarować Ci naszą modlitwę."

galeria...

W dniu 2 kwietnia  nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu o miłosierdziu "Dajmy ludziom nadzieję".

Konkurs, organizowany był przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia w Lublinie. Prace konkursowe rozpatrywano w dwóch kategoriach: plastycznej i poetyckiej.
Uczennica kl. I a, Małgorzata Rakowska, została laureatką konkursu w dziedzinie poetyckiej. Małgosia zajęła III miejsce za wiersz pt.
"Miłosierdzie" . Gratulujemy!!!

więcej...

8 kwietnia 2008 r.
Sprawdzian w klasie VI
22 kwietnia 2008 r.
Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna
23 kwietnia 2008 r.
Egzamin gimnazjalny – część matematyczno - przyrodnicza

Biuletyn - Sprawdzian i Egzamin Gimnazjalny w 2008 r

więcej o Sprawdzianie w klasie VI...

więcej o Egzaminie Gimnazjalnym...

01-31 marca 2008r. Konkurs plastyczny

Królowa Jadwiga-patron mojej szkoły”.  

Zadaniem konkursu jest przygotowanie prac z wykorzystaniem różnych środków plastycznych. Prace powinny być artystyczną wypowiedzią uczestnika konkursu na temat patrona szkoły, portretu królowej, osobistą refleksją nad jej  cechami (strój, cechy wyglądu, obecność herbów rodowych, symboli królewskich, tło). Konkurs skłania dzieci i młodzież do poszukania wiadomości o patronie szkoły.

Termin konkursu: 01-31 marca 2008 roku.

Nauczyciele odpowiedzialni za organizację konkursu: Joanna Bartoszcze-Wójcik, J.Jośko, M. Kruczyńska, M. Szczepańska.

Regulamin konkursu

 

"Adopcja na odległość"

Już po raz trzeci uczniowie, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły włączają się w akcję „Adopcja na odległość”. Jest to akcja prowadzona przez Salezjański Ośrodek Misyjny w Warszawie. Celem akcji jest pomoc materialna i duchowa ubogim dzieciom w krajach misyjnych. Nasi podopieczni mieszkają w Kenii, w miejscowości Korr. Aby przybliżyć ideę akcji „Adopcja na odległość” zorganizowano w szkole wystawę, poświęconą tej tematyce.

więcej -  www.adopcja.salezjanie.pl

 

 

Zestawienie średnich wyników w nauczaniu i frekwencji po pierwszym semestrze klas Gimnazjum.

 

Najlepsi uczniowie

 

12.01.2008r. Jasełka w kościele parafialnym

Na zaproszenie ks. Prałata Czesława Przecha, uczniowie naszej szkoły wystawili Jasełka w kościele. Przedstawienie odbyło się 12.01.2008r. w sali kominkowej. Atmosferę podgrzewał nie tylko kominek, ale również licznie przybyła publiczność: dzieci, rodzice, dziadkowie. Po udanym występie ks. Prałat nagrodził wszystkich słodyczami.

 

galeria...

 

 

 

 

 

 

 

galeria...

 

 

 

5.01.2008r. Zabawa choinkowa

Wybory Miss i Miestera
Dnia 5 stycznia 2008 roku w naszej szkole odbyły się wybory Miss i Mistera. Zostały przygotowane i poprowadzone przez dwie uczennice Wioletę Król i Anetę Obel – Żuchnik. Celem wyborów była przede wszystkim dobra zabawa, dlatego uczestnicy zostali poddani serii humorystycznych pytań oraz konkurencjom takim jak przygotowanie reklamy TV. Ponieważ wszyscy kandydaci poradzili sobie z tym znakomicie, wybór był bardzo trudny. Jednak jury (w składnie p. mgr Cecylia Król, p. mgr Anna Ziemińska, p. mgr Jan Długosz oraz p. . Dobrowolska, kol. Anita Plewik, kol. Przemek Kawka) podjęli decyzję, przyznając tytuł miss, mistera oraz v-ce miss i miestera następującym osobom:
 Miss została Magdalena Kochańska
 I v-ce Miss została Paulina Karczewska
 II v-ce Miss została Anna Czerwiec

 Misterem naszej szkoły został Łukasz Kochański
 I v-ce Miesterem został Marek Maj
 II v-ce Misterem został Paweł Dziekanowski

21.12.2007r. Jasełka

Tradycyjnie w naszej szkole zostały wystawione Jasełka. Przedstawienie przygotowali uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej. Nad całością czuwała Pani mgr Izabela Rosińska, zaś oprawę muzyczną przygotowała Pani mgr Beata Żywicka. Jasełka wprowadziły nas w radosną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.

galeria...

 

 
Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę - ogólnopolska inicjatywa obywatelska organizowana od 1992 roku przez Polskie Radio Lublin, kierowana przez Ewę Dados. Jest to zbiórka trwałej żywności, odzieży, środków czystości, słodyczy i zabawek dla potrzebujących rodzin. W akcji tej nie zbiera się żadnych środków finansowych.

Nasza szkoła również jak co roku przyłącza się do tej szlachetnej akcji. W tym roku dary zbierane będą podczas organizowanych imprez oraz indywidualnie w klasach.

11.11.1918r. Odrodzenie Niepodległego Państwa Polskiego 

Niepodległa Polska odrodziła się w listopadzie 1918 roku w ciągu zaledwie trzech tygodni. To niezwykłe tempo zaskoczyło ówczesnych obserwatorów wydarzeń politycznych w Polsce i Europie.

Dzień 11 listopada był oficjalnym Świętem Narodowym Polski w latach 1937-1939. Po wojnie dopiero w 1989 roku wrócił do kalendarza oficjalnych świąt państwowych.

więcej...

Uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli: p. Małgorzaty Pietraś, p. Marzeny Wojnickiej, p. Beaty Żywickiej i p. Jacka Tarczyńskiego przygotowali uroczystą akademię upamiętniającą to wydarzenie.

galeria...

 

10 listopada 2007r.Ślubuję być dobrym Polakiem, Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły …" - tak ślubowali uczniowie klasy I Gimnazjum nr 2 w Bełżycach

10 listopada 2007 roku na długo zostanie w pamięci uczniów klasy pierwszej i ich rodziców. Tego właśnie dnia nowi uczniowie naszej społeczności szkolnej złożyli uroczyste ślubowanie, następnie przedstawili krótką część artystyczną. Po części oficjalnej wszyscy udali się na skromny poczęstunek oraz bawili się na zorganizowanej dyskotece.

galeria...

1 listopada "Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…”  ks. J. Twardowski

W dniach poprzedzających uroczystość Wszystkich Świętych, uczniowie naszej szkoły udali się na cmentarz parafialny aby uporządkować mogiły zmarłych. Groby, którymi opiekują się nasi uczniowie to: grobowiec dawnego właściciela Krężnicy Okrągłej – Stanisława Kuźnickiego oraz grób powstańca styczniowego – Józefa Szfajgiera.

Po uporządkowaniu grobów uczniowie pomodlili się w intencji zmarłych, zapalili znicze i złożyli kwiaty. galeria...

19 października 2007- Kolejna edycja "ULICZNYCH BIEGÓW KOŚCIUSZKOWSKICH"

Tradycją Zespołu Szkół Nr 2 w Bełżycach jest organizowanie w miesiącu październiku Ulicznego Biegu Kościuszkowskiego. Organizatorem sportowej imprezy był Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” i dyrektor szkoły.

W biegach wzięło udział 190 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z naszej gminy oraz z Wojciechowa, Ciecierzyna, Krzczonowa i Miłocina. Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy.  galeria...  więcej...

16.10.2006r. Dzień Papieski w naszej szkole

W dniu 16 października wspominamy wybór Papieża Jana Pawła II na Stolicę Piotrową.

Było to dokładnie 16 października 1978r. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły przygotowali laurki, w których wyrazili swą wdzięczność Ojcu Świętemu za wszystkie lata pontyfikatu.
 

więcej...

14.10.2006r. Dzień Edukacji Narodowej; Dzień Gimnazjalisty

Dnia 15 października w naszej szkole odbyły się uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej. Naszą szkołę odwiedzili zaproszeni goście. Uczniowie klas II a gimnazjum, klasy III  szkoły podstawowej pod kierownictwem Pań Anny Ziemińskiej i Joanny Jośko zorganizowali część artystyczną. Oprawę muzyczną całej uroczystość przygotowała Pani Beata Żywicka wraz z chórem szkolny.  Po licznych podziękowaniach oraz przemówieniu Burmistrza Miasta Pana Bogdana Czuryszkiewicza zasłużeni nauczyciele odebrali z rąk Pani Dyrektor nagrody. galeria...

Żyj zdrowo

27 września  2007 r. nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Bełżycach aktywnie włączyli się w realizację zadań wynikających z ogólnopolskiego programu „ 400 miast”. Program ten propaguje zdrowy styl życia, aktywność fizyczną, walkę ze stresem.

W Zespole Szkół nr 2 akcja przebiegała pod hasłem „ Żyj zdrowo”. Pod kierunkiem pedagoga szkolnego, uczennice z klas gimnazjalnych przygotowały zestawy surówek i sałatek, soki, kanapki z pełnoziarnistego pieczywa, owoce.

Na udekorowanym holu szkoły dziewczęta częstowały uczniów i nauczycieli rozmaitymi zdrowymi produktami. Do przygotowania potraw służyli wyłącznie naturalne produkty oraz krojone owoce i warzywa.

Duża popularność i zainteresowanie akcją zaowocowały ideą wpisania podobnych imprez w kalendarz szkoły.

Akcji towarzyszyły wystawy prac plastycznych uczniów, oraz konkursy na najlepszy przepis na sałatkę.     galeria... 

20.09.07 "Sprzątanie świata"

20 września odbyła się kolejna edycja akcji Sprzątanie Świata 2007 w której również uczestniczyła nasza szkoła.
W akcji "Sprzątanie Świata" nie chodzi tylko o sprzątanie. Nie tam bowiem jest czysto, gdzie się sprząta, ale tam gdzie się nie śmieci. Mówiąc inaczej zamiast wydawać miliony na przeciwdziałania skutkom zniszczeń - lepiej żyć mądrze, w harmonii z naturą. Podniesienie papierka przez uczestnika wrześniowej akcji bywa często jego pierwszym krokiem na drodze do takiego właśnie przyjaznego dla Ziemi stylu bycia. Za pierwszym przyjdą następne kroki, zacznie się świadome decydowanie o tym, co zrobić z odpadami.

więcej...

Informator

„Ludzie gościńca. Wędrowcy, pielgrzymi, tułacze”.

Europejskie Dni Dziedzictwa 2007 odbędą się w dniach 8-9 i 15-16 września we wszystkich regionach Polski pod hasłem „Ludzie gościńca. Wędrowcy, pielgrzymi, tułacze”.
Patronat honorowy nad obchodami Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski. Również w naszej szkole została zorganizowana wystawa przedstawiająca miejsca w naszym regionie związane z podróżowaniem, pielgrzymowaniem, wędrowaniem, zarówno w sensie fizycznym jak i duchowym.    więcej...

Rozpoczęcie roku szkolnego 2007/2008

Wakacje się już skończyły, wracamy do szkoły, aby wypoczęci, pełni zapału i energii, a także bogaci w nowe doświadczenia przystąpić do pracy i nauki w nowym roku szkolnym. Dziś, dnia 3 września 2007 r., dyrekcja, grono pedagogiczne, uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Bełżycach oraz ich rodzice i zaproszeni goście uroczyście rozpoczęli rok szkolny 2007/2008.

Nasi pierwszoklasiści...

 

 
 
© Zespół Szkół nr 2 w Bełżycach