Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi


ul. Tadeusza Kościuszki 148, 24 - 200 Bełżyce

Tel. 81 517 23 12, mail: zs2belzyce@wp.pl


„Jadwiga jest w sercu
Polski, a Polska na
każdym etapie swych
dziejów musi stwierdzić,
że była i jest w znacznej
mierze przez Jadwigę”

św. Jan Paweł IISynergia-LOGO        


5 rocznica 13

  11 czerwca 2013 r. w Zespole Szkół nr 2 obchodziliśmy V rocznicę nadania imienia szkołom. Uroczystość przebiegała pod hasłem „Fac quod vides – czyń, co widzisz”. Wielowiekowa tradycja mówi, że słowa te, miał wyrzec do Jadwigi sam Chrystus, wzywając młodą Królową do naśladowania Go na drodze ofiary.
  Obchody V rocznicy nadania imienia szkołom poprzedziła Msza Święta w dniu 9 czerwca. Liturgii przewodniczył ks. Proboszcz Jarosław Orkiszewski. Oprawę Mszy Świętej przygotowali uczniowie poszczególnych klas szkoły podstawowej i gimnazjum, pod kierunkiem Pani katechetki Izabeli Rosińskiej. Podczas liturgii modliliśmy się za wstawiennictwem naszej Patronki w intencji Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, uczniów i ich rodziców, absolwentów oraz pracowników naszej szkoły. Jako dar ołtarza od społeczności szkolnej złożyliśmy stułę ślubną, która będzie służyć małżonkom (a w przyszłości z pewnością i naszym uczniom!) do pełniejszego zjednoczenia z Bogiem.
  Kolejnym punktem świętowania była akademia w szkole. Uroczystości rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru oraz odśpiewania hymnu szkoły. Następnie Pani Dyrektor Cecylia Król powitała przybyłych gości, a wśród nich: Burmistrza Bełżyc Pan Ryszarda Górę, Zastępcę Burmistrza Pana Marcina Olszaka, Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Andrzeja Chemperka, Księdza Proboszcza Jarosława Orpiszewskiego, przedstawicieli Urzędu Miasta: Pana Antoniego Kwiatkowskiego, Pana Jarosława Samorka , a także dyrektorów jednostek i instytucji współpracujących z naszą szkołą: Panią Elżbietę Kaszlikowską, Pana Wiesława Chodunia, Panią Marię Winiarską, Panią Annę Ostasz, Pana Józefa Kasprzaka, Panią Magdalenę Wielską, dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych, zastępcę komendanta Komisariatu Policji Pana Radosława Łukawskiego, Honorowego Obywatela Bełżyc Pana Witolda Marcewicza, sołtysów, emerytowanych nauczycieli i dyrektorów szkoły , rodziców oraz pierwszy Poczet Sztandarowy rodziców - Panie: Halinę Pietras, Marzenę Wojtachnio i Pana Jerzego Gizę.
  Po powitaniu Pani Dyrektor Cecylia Król przypomniała zebranym dokonania i istotne momenty z życia naszej Patronki – Królowej Jadwigi. Mówiła: „ Wiemy, że posiadanie imienia tak wspaniałej postaci to wielka odpowiedzialność, by z godnością je nosić. Dlatego jestem niezwykle dumna z faktu, że wartości jakie wyznawała nasza Patronka, spotkały się z tak wspaniałym przyjęciem uczniów naszej szkoły – ludzi młodych, którzy żyjąc w zupełnie innych czasach i realiach, chcą poprzez swoje zachowanie i postępowanie kontynuować dzieło Królowej Jadwigi”.
Jubileusz pięciolecia nadania imienia stał się okazją, by przybliżyć najważniejsze momenty z życia szkoły. Panie: Jolanta Harasim – Król i Małgorzata Król przygotowały film pt. „Wspomnienie”, dzięki któremu mogliśmy przypomnieć sobie to, czym żyliśmy kiedyś oraz to, z czego jesteśmy dumni dzisiaj.
  W kolejnym punkcie uroczystości nastąpiło wręczenie nagród za osiągnięcia w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. ,,Królowa Jadwiga i jej dokonania’’, którego organizatorem była nasza szkoła, zaś opiekunem i pomysłodawcą była Pani Joanna Bartoszcze – Wójcik. Celem konkursu było upowszechnianie dokonań, ideałów i wartości reprezentowanych przez Królową Jadwigę oraz rozwijanie uzdolnień plastycznych i wiedzy historycznej dzieci i młodzieży. Na konkurs wpłynęło 59 prac plastycznych, które oceniało jury w składzie: przewodnicząca komisji – Pani Joanna Bartoszcze – Wójcik, członkowie Pani Emilia Wiencko – Kozak, Pani Małgorzata Bęczyńska, Pani Małgorzata Goleman. Komisja konkursowa przyznała nagrody, wyróżnienia, dyplomy w dwóch kategoriach wiekowych. Nagrody i dyplomy wręczał Pan Burmistrz Ryszard Góra, Pani Dyrektor Cecylia Król oraz Pani Joanna Bartoszcze – Wójcik.
  Przygotowując się do uczczenia piątej rocznicy nadania szkole imienia, nasi uczniowie wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie Literackim - „O koronę Świętej Jadwigi” zorganizowanym przez Katolicką Szkołę Podstawową im. św. Jadwigi Królowej w Lublinie, pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie pracy literackiej na temat „Rozmowy serdeczne z Królową Jadwigą o szczęściu i miłości”. Jesteśmy dumni, że spośród 46 nadesłanych na konkurs prac, twórczość naszych uczniów została bardzo wysoko oceniona. Pierwsze miejsce oraz koronę Królowej Jadwigi zdobyła uczennica naszego gimnazjum: Weronika Kopa z klasy II a, która pisała pracę pod kierunkiem polonistki Pani Jolanty Wójtowicz. Drugie miejsce zdobyła również nasza gimnazjalistka: Małgorzata Graczkowska, uczennica klasy I a, która tworzyła pracę pod kierunkiem Pani Elizy Stanek. Aleksandra Rychlik, uczennica klasy I a otrzymała wyróżnienie. Podczas uroczystości mieliśmy przyjemność wysłuchania fragmentów nagrodzonych prac, które odczytały same laureatki.
  Kolejnym punktem jubileuszu była inscenizacja poświęcona naszej Patronce Królowej Jadwidze, przygotowana przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum pod kierunkiem Pani Małgorzaty Goleman i Pani Jolanty Wójtowicz pt. „Królowa Jadwiga i jej czasy.”
  Następnie przenieśliśmy się w świat muzyki. Uczniowie pod przewodnictwem pani Beaty Żywickiej przygotowali program muzyczny pod hasłem „Pamiętamy o Jadwidze”.
Z wielkim entuzjazmem przyjęliśmy ostatni punkt uroczystego jubileuszu, jakim był wytęp najmłodszych z oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego, którzy pod kierunkiem Pani Haliny Korębskiej i Pani Doroty Gajowiak przygotowali program artystyczny pt. „Królowa Jadwiga i dzieci.”
  Na zakończenie części oficjalnej prowadzący uroczystość: Patrycja Błaszczyk i Seweryn Orzeł oraz delegacja nauczycieli i rodziców podziękowała Pani Dyrektor Cecylii Król i Pani Wicedyrektor Danucie Żółtowskiej za nieocenioną pracę, poświęcenie, cierpliwość, wytrwałość i serdeczność.
  Następnie zaproszeni goście udali się na zwiedzanie okolicznościowej wystawy fotograficznej, poświęconej życiu szkoły, którą przygotowały: Pani Mariola Szczepańska, Pani Joanna Jośko i Pani Ewelina Kozieł-Kuśmierz. Wszyscy, pokrzepieni na duszy, udali się na ucztę dla ciała, czyli „poczęstunek u Królowej Jadwigi”.
  Serdecznie dziękujemy sponsorowi PZU Życie za wsparcie i życzliwość, a wszystkim obecnym za przybycie i wspólne świętowanie! 

Zespół ds. V rocznicy nadania imienia szkole

zobacz zdjęcia z tego wydarzenia...

 

              

 

 

             

 

    11  


Copyright Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi © 2018. All Rights Reserved.