Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi


ul. Tadeusza Kościuszki 148, 24 - 200 Bełżyce

Tel. 81 517 23 12, mail: zs2belzyce@wp.pl


„Jadwiga jest w sercu
Polski, a Polska na
każdym etapie swych
dziejów musi stwierdzić,
że była i jest w znacznej
mierze przez Jadwigę”

św. Jan Paweł IISynergia-LOGO        


Jubileusz dziesięciolecia nadania imienia Królowej Jadwigi Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Bełżycach przypadł 11 czerwca 2018 r. Jak podkreśliła podczas okolicznościowego przemówienia Dyrektor Pani Cecylia Król, z perspektywy dziesięciu minionych lat należy stwierdzić, że wybór tak dostojnej patronki był trafny i głęboko przemyślany. Każdego roku Święto Patrona obchodzone jest bardzo uroczyście, zaś dziesięciolecie stało się okazją do wyjątkowo wzniosłej celebracji.

Obchody X rocznicy nadania imienia szkołom poprzedziła Msza Święta w dniu 10 czerwca. Liturgii przewodniczył ks. Proboszcz Janusz Zań. Oprawę Mszy Świętej przygotowali uczniowie, pod kierunkiem katechetki Pani Izabeli Rosińskiej. Jako dar ołtarza Dyrekcja i nauczyciele złożyli ornat i stułę. Podczas liturgii modlono się za wstawiennictwem świętej Patronki w intencji Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, uczniów i ich rodziców, absolwentów, pracowników szkoły.

Uroczystości jubileuszowe w budynku szkoły odbyły się 11 czerwca. Zgodnie z ceremoniałem, spotkanie rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru oraz odśpiewania hymnu szkoły. Dyrektor Pani Cecylia Król powitała licznie przybyłych gości, a wśród nich: Burmistrza Bełżyc Pana Ryszarda Górę, Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Andrzeja Chemperka, Księdza Proboszcza Janusza Zania, Przewodniczącego Komisji Oświaty Pana Grzegorza Kamińskiego, radnego Pana Mateusza Winiarskiego, Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Pana Jarosława Samorka, skarbnika Urzędu Miejskiego Panią Justynę Pasierkiewicz, a także dyrektorów jednostek i instytucji współpracujących z naszą szkołą: Panią Elżbietę Kaszlikowską, Panią Irenę Śmiech, Panią Annę Ostasz, Pana Dariusza Kamińskiego, Pana Antoniego Rumińskiego, Panią Barbarę Stec, dyrektorów szkół podstawowych i przedszkola sołtysów Wzgórza i Krężnicy Okrągłej.
        Podczas swojego wystąpienia Dyrektor Pani Cecylia Król wyraziła dumę społeczności szkolnej z posiadania Patronki w osobie Królowej Jadwigi. Dyrektor mówiła: „Jej życie było wielkie, ciche, mądre i święte. Nasi uczniowie otrzymali piękny wzór do naśladowania.” Wzniosłe przesłanie idei Patronki włączane jest we wszelkie przedsięwzięcia szkolne. Wszechstronna i dynamiczna działalność szkoły spotyka się z dużym uznaniem, czego dowodem jest otrzymanie Złotego Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, odznaki honorowej ,,Zasłużony dla Gminy Bełżyce” oraz liczne certyfikaty i sukcesy uczniów szkoły. Najciekawsze wydarzenia szkolne minionego 10-lecia zostały zebrane w formie miniaturowych zdjęć, które utworzyły wizerunek Królowej Jadwigi stanowiący element jubileuszowej dekoracji.

Działalność i osiągnięcia szkoły, w okresie od nadania imienia do dziś, zostały zaprezentowane w postaci filmu pt. „Wspomnienia”, który okazał się być piękną podróżą w przeszłość poprzez teraźniejszość.

Obchody jubileuszowe stały się także okazją do upowszechniania ideałów i wartości reprezentowanych przez Królową Jadwigę za pośrednictwem konkursów dla uczniów. Podczas uroczystości Burmistrz Pan Ryszard Góra oraz Dyrektor Pani Cecylia Król wręczyli nagrody laureatom Szkolnego Konkursu Poetyckiego na wiersz o Królowej Jadwidze zorganizowanego przez Panią Jolantę Wójtowicz oraz III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Obrazy z życia i panowania królowej Jadwigi” pod kierunkiem Pani Joanny Bartoszcze – Wójcik.

Doniosłym i wzruszającym punktem uroczystości była część artystyczna poświęcona postaci Patronki. Spektakl pt.: „Królowa Jadwiga w historii i legendzie” przygotowali uczniowie oraz absolwenci szkoły pod kierunkiem nauczycieli: Elizy Stanek, Małgorzaty Goleman, Magdaleny Wójtowicz oraz Jolanty Wójtowicz. Całość koordynowała Marzena Podgajna. To niezwykle efektowne przedsięwzięcie stanowiło połączenie historii i współczesności. Elementy inscenizacji teatralnej przeplatały się tu z recytacją oraz musicalem. Tak wysoki poziom artystyczny jest zasługą wspaniałych uczniów i nauczycieli, ale także zaangażowania utalentowanych absolwentów, w tym: Olgi Żuchnik i Jagody Pietras (taniec) oraz Jowity Buczyńskiej, Marleny Czuryszkiewicz, Dawida Goliszka i Cezarego Kołacza (recytacja). Oprawę muzyczną spektaklu stanowiły utwory przygotowane przez chór pod kierunkiem Pani Beaty Żywickiej. Oprawę multimedialną przygotował Pan Grzegorz Anasiewicz. Interesującym elementem części artystycznej uroczystości było także wystąpienie najmłodszych członków społeczności szkolnej – przedszkolaków, którzy pod kierunkiem pań: Haliny Korębskiej, Izabeli Nagnajewicz i Izabeli Czuryszkiewicz zaprezentowali tańce ludowe oraz recytację utworu poetyckiego. Tematyka występu przedszkolaków stanowiła nawiązanie do obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
 
        W następnej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście. Z okazji jubileuszu, Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Społeczność Uczniowska otrzymali liczne listy gratulacyjne między innymi od Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Sławomira Sosnowskiego i Honorowego Obywatela Bełżyc Pana Witolda Marcewicza. Wyrażali oni głębokie uznanie za dotychczasowe osiągnięcia szkoły, która wytrwale i systematycznie pracuje pod tak szlachetnym patronatem. Dziękowano za wkład wniesiony w kształtowanie wiedzy i systemu wartości uczniów wzorując się na Królowej Jadwidze. Burmistrz Pan Ryszard Góra przekazał także szkole projektor, podarunek od organu prowadzącego szkołę.

  Na zakończenie części oficjalnej delegacje uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły podziękowały Dyrektor Pani Cecylii Król za ten piękny jubileusz, nieocenioną pracę, poświęcenie, cierpliwość, wytrwałość i serdeczność. Wyrazy uznania oraz gratulacje płynęły także od zaproszonych gości.

        Po części oficjalnej odbyła się prezentacja galerii prac konkursowych oraz wystawy fotograficznej, poświęconej uroczystości nadania imienia szkołom, którą przygotowały organizatorki konkursów oraz Pani Mariola Szczepańska i Pani Marzena Kruczyńska.

Organizacja tak pięknych i podniosłych uroczystości jubileuszowych możliwa była dzięki zaangażowaniu i współpracy całej społeczności szkolnej, w tym uczniów, absolwentów, nauczycieli, rodziców oraz pracowników administracyjnych i obsługowych.

Serdecznie dziękujemy licznym przyjaciołom naszej szkoły za wsparcie i życzliwość, a wszystkim obecnym podczas uroczystości za przybycie i wspólne świętowanie!

 

 

Tekst: Jolanta Harasim-Król

 

 

Zdjęcia z tego wydarzenia

              

 

 

             

 

    11  


Copyright Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi © 2018. All Rights Reserved.